РОЗРОБКА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РЕСУРСОМ ТРУБОПРОВОДІВ ДРУГОГО КОНТУРУ АЕС

Категорія розробок 
Енергетика та енергозбереження
Суть розробки. Призначення і область застосування 

Основним механізмом старіння трубопроводів другого контуру АЕС є ерозійно-корозійний знос (ЕКЗ), який став причиною багатьох аварій на АЕС. Використання ПЗ для керування ресурсом і планування ремонту дає суттєві переваги. Запропоновано алгоритм керування ресурсом трубопроводів для обґрунтованого переходу до реалізації концепції ремонту трубопроводів за станом а не за періодичністю).

Керування ресурсом трубопроводів  АЕС, прогнозування ерозійно-корозійного зносу (ЕКЗ) за допомогою програмного засобу (ПЗ), що дозволяє обгрунтовано планувати ремонт та заміну ділянок трубопроводів та вести базу даних за замірами товщини стінок трубопроводів. Сфера застосування:Трубопровод АЕС.

Основні переваги 

Використання запропонованого ПЗ підвищує безпеку експлуатації та економічні показники через планування ремонту та економію запчастин та трудових ресурсів при проведені контролю стану трубопроводів на АЕС .

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

Розроблено алгоритм визначення зносу трубопроводів за різними аргументами (складу сталі трубопровода, характеристик експлуатації, геометрії ділянки, параметрів водно-хімічного режиму), розроблено структуру бази даних для замірів товщини стінки ділянок трубопроводів.Опубліковано 6 статей у фахових науково-технічних журналах.