РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ

Категорія розробок 
Інформаційні технології
Суть розробки. Призначення і область застосування 

Наведено рекомендації щодо бюджетування інвестиційної діяльності підприємств; рекомендовано методичний інструментарій та організаційні складові управління вибором інтеграційних процесів та оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів у діючі виробництва.

Розроблено методику оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах комплаєнс-контролю на місцевому та регіональному рівнях, що забезпечує проведення інтегрованого управлінського аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності системоутворюючих підприємств, сприяє визначенню їх інноваційно-інвестиційного потенціалу. Наведено алгоритмічне забезпечення відповідних процедур оцінювання.Методика оцінювання інноваційно-інвестиційних проектів в умовах комплаєнс-контролю синтезує аналітичну функцію оцінювання доцільності впровадження проекту та прогнозну оцінку його виконання; застосовує функцію комплаєнс-контролю у складі комплаєнс-системи; інтегрує комплексний підхід до процесу стратегування активізації інвестиційної діяльності і обґрунтовує рекомендації щодо оцінювання ефективності інвестиційного проекту за критерієм конкурентоспроможності підприємства.

Основні переваги 

Обґрунтування бюджетування як методології фінансового планування інвестиційного проекту; систематизація методів оптимізації та моделей управління грошовими потоками системоутворюючих підприємств; методичний алгоритм оцінки ефективності інвестиційних проектів системоутворюючих підприємств в умовах комплаєнс-контролю та місцевому та регіональному рівні.

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

В стадії експериментальної апробації. Свідотство про реєстрацію авторського права на твір №72663 від 30.06.2017 р.