ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВІДДАЧІ РОДОВИЩ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОУСТАНОВОК

Категорія розробок 
Енергетика та енергозбереження
Суть розробки. Призначення і область застосування 

Одним з найбільш поширених методів підвищення видобутку нафти у світовій практиці є закачування у свердловини гарячої води чи пари. Підготування цього технологічного теплоносія має здійснюватися на теплоелектроцентралі з використанням ядерного палива. Побудування АТЕЦ біля родовища дозволить забезпечити промислові потреби у теплоносії та населений пункт гарячою водою та електроенергією. Підвищення нафтовіддачі з діючих та відновлення видобутку з консервованих родовищ.

Основні переваги 

В Україні використовуються тільки екстенсивні методи підвищення нафтовіддачі. Підтримка пластового тиску здійснюється закачуванням у свердловини холодної води. Нагрів цієї води дозволить знизити в’язкість нафти і тим самим підвищити нафтовидобуток. Використання АТЕЦ для підігріву води дозволить Україні відновити видобуток до значних величин і позбутися енергозалежності.

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

Проведено розрахунок теплової схеми АТЕЦ на базі АЕС з реактором ВВЕР-1000 та турбіною К-1000-5,8/50, яка здатна видавати технологічний теплоносій при температурі 250 ℃. Розроблено схему теплової мережі для подавання теплоносія до нагнітальних свердловин. Оптимізовано розміри трубопроводів. Отримано залежність нафтовіддачі від температури теплоносія, що закачується. Пораховані витрати на втілення використання АТЕЦ.За результатами роботи опубліковано 8 статей у фахових наукових виданнях, захищено кандидатську дисертацію та опубліковано монографію.