ОПТИМІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Категорія розробок 
Інформаційні технології
Суть розробки. Призначення і область застосування 

Побудована дискретна динамічна імітаційно-оптимізаційна модель
синхронізації виробничої та інвестиційної діяльності підприємства та їх  фінансування.

Наведено рекомендації з вибору критеріїв багатоцільової оптимізації інвестиційної програми в системи синхронізації виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства та розроблено оптимізаційну економіко-математичну модель, яка погоджує інвестиційну та виробничу діяльність в рамках єдиної задачі. Оптимізація інвестиційної програми для інноваційних проектів дозволяє здійснювати вибір множини інноваційних проектів та їх структуру, які зможуть забезпечувати максимальну економічну ефективність інвестиційної програми виробничих підприємств, тобто максимальний приріст прибутку, мінімальний термін окупності зроблених інвестицій або скорочення витрат.

Основні переваги 

Запропонований імітаційно-оптиміза- ційний підхід, заснований на пропозиції описувати за допомогою відповідних виробничих функцій в кожен момент часу не тільки виробничу діяльність, а й кожну стадію кожного інвестиційного об’єкта, що включено в інвестиційну програму.

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

В стадії експериментальної апробації. Свідотство про реєстрацію авторського права на твір № 70554 від 20.02.2017.