ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗА РАХУНОК ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПОТОКІВ

Категорія розробок 
Енергетика та енергозбереження
Суть розробки. Призначення і область застосування 

Метод вдосконалення - коригування проточних частин обладнання не має аналогів, так як використовує новий метод діагностики структури потоків рідин і газів. в фізичних моделях. Організація «Структури потоків» замінить парадигму «Хаосу турбулентності».Нова технологія вдосконалення проточних частин обладнання забезпечує істотне підвищення ефективності роботи і надійність систем, робота яких пов'язана з рухом рідин і газів.

Основні переваги 

Проекти коригування гідроаеро-динаміки в 5 - 10 разів дешевше, ніж заміна обладнання або систем.

Діагностика виявляє невідомі раніше поперечні і поздовжні структури потоків. Коригування проточних частин, відповідно до виявленої структури, дозволяє істотно збільшити потужність обладнання і систем, при цьому знизити витрати енергії на власні потреби, усунути шум, вібрацію і інші проблеми.

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

Уже виконано понад 30 успішних проектів по вдосконаленню устаткування енергетики, металургії, систем вентиляції, водопостачання, водовідведення, та ін.

Основні положення нової технології описані в патенті PST 5.812.423 USA Method of determining for working media motion and designing flow structures for same // Maisotsenko V. S., Arsiri V. A.. Готується новий патент.