НОВІТНІ МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЕРЕДПЛАНОВОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Категорія розробок 
Інформаційні технології
Суть розробки. Призначення і область застосування 

Формування методичного обґрунтування передпланової оцінки інноваційно-інвестиційних проектів на промислових підприємствах з урахуванням нестабільності та кризових явищ економіки.Результати розробки рекомендуються для використання в процесах оцінки та вибору  шляхів удосконалення діючих виробництв та методичного забезпечення навчального процесу для фахівців означеної сфери діяльності.

Основні переваги 

Передпланова оцінка ефективності промислових інноваційно-інвестиційних проектів являє собою прогнозно-аналітичну основу інвестиційних рішень, що спрямована на обґрунтування вибору інноваційно-інвестиційних проектів на промислових підприємствах. На передплановій фазі ефективність проведення оцінки залежить від  трудоємності проведених робіт та витрат часу.

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

Результати оцінки апробовані на діючих підприємствах та впроваджені у навчальний процес.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 58509 від 10.02.2015 р.