НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ ДАТЧИКИ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

Категорія розробок 
Електроніка
Машинобудування
Суть розробки. Призначення і область застосування 

Низькотемпературний магнітний фазовий перехід першого роду, що відбувається при досягненні магнітним полем деякого критичного значення.Розробка призначена для ефективного реагування на підвищення магнітного поля в умовах наднизьких температур.

Основні переваги 

Датчики магнітного поля, робота яких ґрунтується на використанні магнітного фазового переходу першого роду, можуть функціонувати при як завгодно низьких температурах. При цьому вони є практично безінерційними.

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

Готова теоретична частина роботи. Публікація в науковому журналі «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології».