МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Категорія розробок 
Інформаційні технології
Суть розробки. Призначення і область застосування 

Запропонована схема моделювання основної виробничої та інвестиційної діяльності зберігає всі можливості незалежного аналізу вигідності як кожного інвестиційного проекту окремо, так і інвестиційної програми підприємства в цілому сумісно з виробничою діяльністю. Це досягається завдяки розрахунку в моделі всіх необхідних для такого аналізу первинних показників, включаючи величини генерованих в часі всіма проектами платежів. Пошук оптимальних шляхів сумісного використання факторів виробництва у ресурсно-часовому просторі. Можливість ув'яати витрати, основні виробничі фонди і результати інвестиційної діяльності підприємства з основною виробничою діяльністю підприємства.

Основні переваги 

Розроблено схему моделювання спільної виробничої та інвестиційної програми підприємства, яка пов’язана з пошуком оптимальних шляхів сумісного використання факторів виробництва у динаміці та в якої здійсненна ув’язка по витратам, основним виробничим фондам і результатам діяльності.

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

В стадії експериментальної апробації . Свідотство про реєстрацію авторського права на твір № 70564 від 20.02.2017