КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Категорія розробок 
Інформаційні технології
Суть розробки. Призначення і область застосування 

Розробка теоретико-методологічних положень, методичних основ і науково-практичних рекомендацій щодо функціонування інституційних механізмів диверсифікації, спеціалізації та агропромислової інтеграції.

Розроблено системну модель інституційного регулювання диверсифікації, спеціалізації та агропромислової інтеграції, яка містить наступні складові: обґрунтування мети, характеристики напрямів розвитку диверсифікації та агропромислової інтеграції, основних завдань державної політики; визначення джерел фінансового, кадрового та інших видів забезпечень розвитку агропромислової інтеграції відповідно до чинного законодавства; оцінку результатів від реалізації запропонованих заходів, зокрема підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу, гарантування європейських стандартів якості та екологічності продукції.

Основним напрямком підвищення ефективності застосування інституційних механізмів диверсифікації, спеціалізації і агропромислової інтеграції є розробка адекватного інструментарію та науково-методичної бази з метою пошуку ефективних й інноваційних шляхів розвитку агропромислового комплексу України.

 

Основні переваги 

Ідентифіковані та обґрунтовані практичні рекомендації є новим вирішенням науково-практичної проблеми інституційного забезпечення процесів диверсифікації, спеціалізації та агропромислової інтеграції в Україні.

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

В стадії експериментальної апробації.

Заявка на авторське свідоцтво в стадії оформлення.