ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Категорія розробок 
Інформаційні технології
Суть розробки. Призначення і область застосування 

Економетрична модель міститиме: обґрунтування методології проведення розрахунків; прогнозування обсягів економічних показників розвитку інтелектуального капіталу в частині кадрового забезпечення; аналіз структури наукового персоналу: якісного та кількісного складу за посадами; розрахунок загальної прогнозної потреби у науковому персоналі (необхідної чисельності) для ВНЗ та для МОН в цілому; розрахунок прогнозної потреби в державному замовленні в розрізі спеціальностей та рівнів освіти: магістри, аспіранти та докторанти.Розробка передбачає удосконалення державної політики в процесі кадрового забезпечення освіти і науки (підготовки магістрів, аспірантів та докторантів) з практичною реалізацією у вигляді побудови економетричної моделі для визначення обсягів та оптимального цілеспрямування коштів державного бюджету на основі аналізу, планування та прогнозування структури інтелектуального капіталу ВНЗ

Основні переваги 

Аналогів пропонованій науковій розробці, в світовій та вітчизняній науці, в частині застосування математичного моделювання процесів прогнозування чисельності наукових кадрів на засадах еволюційної економіки не існує.

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

В стадії експериментальної апробації. В стадії оформлення заявка на авторське свідоцтво.