ДВОКОНТУРНА ЗАМКНУТА СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ВІД ПОЛІДИСПЕРСНОГО ПИЛУ

Категорія розробок 
Машинобудування
Суть розробки. Призначення і область застосування 

Суть розробки полягає у значному підвищенні якості очищення газових потоків від полідисперсного пилу за рахунок реалізації принципу роздільного очищення і ізоляції запиленого потоку від навколишнього середовища. Двоконтурна замкнута система призначена для очищення аспіраційного повітря від полідисперсного пилу на невеликих підприємствах і виробництвах.

Основні переваги 

Екологічний ефект досягається за рахунок роздільної очистки пилових мас з різним фракційним складом та за рахунок повної ізоляції системи від навколишнього середовища. Технологія не потребує значних капіталовкладень

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

Розроблена методика проектування системи очищення, яка дозволяє виконати її конструкторський розрахунок і розрахунок основних показників якості очищення.

Розроблена документація для початку патентування.