БЛОК ДЕТЕКТУВАННЯ ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ БДМГ-CZT

Категорія розробок 
Атомна енергетика
Суть розробки. Призначення і область застосування 

Блок детектування потужності дози гамма-випромінювання БДМГ-CZT є блоком нового покоління з реалізацією принципово нових методів компенсації енергетичної залежності чутливості.

Блок детектування БДМГ-CZT має параметри:

-вимірювання потужності дози в діапазонівід10-5 мЗв×год-1 до 2 мЗв×год-1,

- номінальна чутливість для енергії 0,66 МеВ1×108 с-1× мЗв×год-1,

- енергетичний діапазон - від 0,02 МеВ до 2 МеВ,

-енергетична залежність чутливості не більше ±10 %,

- основна відносна похибка - не більше ±20 %,

- нестабільність - не більше 5 %,

- додаткова відносна похибка через швидке збільшення потужності дози (аварійний режим роботи)- не більше 2,5 .

Призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання в складі апаратури контролю радіаційної безпеки шляхом перетворення потужності дози в частоту проходження електричних імпульсів.

Застосовується в складі апаратури контролю радіаційної безпеки автономно або зі стандартними інформаційно-вимірювальними засобами, що мають відповідні входи.

Основні переваги 

Розширено діапазон енергій та діапазон вимірювання потужності дози. Блок детектування відповідає сучасним вимогам електромагнітної сумісності.

Ступінь готовності. Захист інтелектуальної власності 

Розроблено макетний зразок, виготовлена установча партії, комплект конструкторської та технологічної документації.

Опис розробленої технології компенсації енергетичної залежності чутливості опубліковано у фахових журналах.