Раздел для студентов очной (дневной) формы обучения

Внутренние нормативные документы университета о назначении стипендий

Від 26 июня 2019 года № 24.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 25 червня 2019 року про встановлення на 2019/2020 навчальний рік ліміту студентів, які отримують академічну стипендію.