Корнещук Виктория Викторовна

Доктор пед. наук, кандидат пед. наук, доц.проф.
korneshchuk@opu.ua
Індексація в наукометричних базах
Наукометричні ідентифікатори
Web of Science ResearcherID: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2017_4_7
Місце роботи 
Вища освіта 

Спеціаліст - 01.01 Математика.

Доктор наук - 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти.

Кандидат наук - 13.00.01 Теорія та історія педагогіки.

Спеціаліст - 231 Соціальна робота.

Вчений ступінь 

Доктор педагогических наук.

Кандидат педагогических наук.

Вчене звання 

Доцент.

Профессор.