Розова Тамара Викторовна

Кандидат филос. наук, доктор филос. наук, доц.проф.
rozova@opu.ua
Індексація в наукометричних базах
Наукометричні ідентифікатори
Web of Science ResearcherID: AAE-8871-2019
Вища освіта 

Спеціаліст - історія.

Кандидат наук - Історія філософія та українознавства.

Доктор наук.

Вчений ступінь 

Кандидат философских наук.

Доктор философских наук.

Вчене звання 

Доцент.

Профессор.

Основні наукові публікації 

Розова, Т. В. Партійний сегмент як чинник демократичної інституалізації українського соціуму / Т. В. Розова, С. В. Довгий // Страте. панорама. - 2008. - №2. - С. 249-253.

Розова, Т. В. Гідність як екзистенційна риса людини-громадянина / Т. В. Розова // Вісн. Ін-ту розвитку дитини. Сер. Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - Вип. 2. - С. 20-26.

Розова, Т. В. Екологічні альтернативи модернізації як глобалізаційний фактор / Т. В. Розова, В. В. Гайтан // Акт. проблеми політики : зб. наук. пр. - Одеса : Фенікс, 2016. - Вип. 57. - С. 124-133.

Розова, Т. В. Антропологізм античного світогляду / Т. В. Розова // Вісн. ін-ту розвитку дитини : зб. наук. пр. Серія: філософія, педагогіка, психологія. - 2009. - № 6. - С. 41-52.

Громадянське суспільство: історія та сучасність : монографія / Т. В. Розова, О. С. Білоусов, Л. В. Вінокурова [та ін.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Одеса : Юрид. літ., 2010. - 342 с.

Розова, Т. В. Пострадянський соціальний простір у форматі діалогу з провідними акторами глобалізації: філософсько-політичний аспект / Т. В. Розова, В. В. Гайтан // Акт. проблеми філософії та соціології : наук.-практ. журн. - Одеса, 2016. - Вип. 10. - С. 115-119.

Розова, Т. В. Соціальний проект майбутнього, або чи можливе втілення модерної утопії за доби постмодерну? / Т. В. Розова // Акт. проблеми філософії та соціології : наук.-практ. журн. - Одеса, 2018. - Вип. 21. - С. 91-94.

Трикутник "влада - бізнес - громадські організації": специфіка взаємодії

Розова, Т. В. Вчення про людину у філософії Йогана Готліба Фіхте / Т. В. Розова, Л. В. Чорна // Акт. проблеми філософії та соціології. - 2014. - №1. - С. 1-10.

Розова, Т. В. Соціальний проект майбутнього, або чи можливе втілення модерної утопії за доби Постмодерну? / Т. В. Розова // Акт. проблеми філософії та соціології. - 2018. - № 21. - С. 91-93.

Розова, Т. В. Український кордоцентризм: історія та сучасність / Т. В. Розова, О. П. Сидоренко, О. A. Коваленко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 148 (№ 9), ч. 2 : Філософ. науки. – C. 124-132.

Розова, Т. В. Демократія в Україні: проблеми та перспективи / Т. В. Розова // Наук. пр. Одес. нац. юрид. акад. - Одеса : Юрид. літ., 2009. - Т. VІІІ. - С. - 303-311.