Вы здесь

Аттестация государственных служащих относительно свободного владения государственным языком

Опис послуги, що пропонується

Атестації щодо вільного володіння державною мовою осіб, які є державними службовцями або претендують на вступ на державну службу.

 

Документи, що видаються після отримання послуги з атестації

Особам, що успішно пройшли атестацію, видається "Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою".

 

  Подача документів для проходження атестації

  Особа, що має намір пройти атестацію, подає атестаційній комісії заяву за встановленою формою.
     
  До заяви додаються:
   
  • копія документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • копія диплому про освіту з додатком;
  • квитанція про оплату.

  Подати заяву для проходження атестації та копії документів можна одним із двох способів: 

  1. Особисто подати заяву та копії документів до атестаційної комісії (при подачі заяви і копій документів необхідно мати при собі паспорт та оригінал документа про освіту з додатком).
  2. Надіслати заяву поштою на адресу атестаційної комісії (у разі надсилання заяви поштою – копія паспорту та документа про освіту з додатком мають бути завірені у встановленому порядку).

  Незалежно від форми подачі заяви копії необхідних документів в обов’язковому порядку надсилаються на електронну адресу атестаційної комісії.

  Прийом заяв на проходження атестації здійснюється не пізніше, ніж за 3 дні до початку відповідної атестаційної сесії.

  Графік проведення атестації.

   

  Проходження атестації

  Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та місце, визначені атестаційною комісією, і мати при собі документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

  До проходження атестації допускаються особи, присутність яких зафіксована перед початком атестації секретарем атестаційної комісії (кабінет 139) та які подали заяву щодо проходження атестації.

  Допуск до проходження атестації здійснюється за умови своєчасно поданої заяви та копій документів і квитанції про внесення оплати у встановленому розмірі.

   

  Подача документів для отримання посвідчення без проходження атестації (на безоплатній основі)

  Особа, що має право та намір отримати посвідчення про володіння державною мовою без проходження процедури атестації (на безоплатній основі) подає атестаційній комісії заяву за встановленою формою.
     
  До заяви додається копія одного з таких документів:
   
  • документ державного зразка про загальну середню освіту, виданий до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;
  • документ державного зразка про загальну середню освіту, виданий після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
  • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;
  • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальністю: українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

  Оригінал відповідного документа необхідно мати при собі.

   

  Отримання посвідчення

  Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою видаються через тиждень з дня проведення атестаційної сесії.

  Для отримання посвідчення необхідно звернутися до атестаційної комісії, при собі потрібно мати документ, що посвідчує особу.

   

  Режим роботи
  з прийому документів та видачі посвідчень

    з 1000 до 1400.

     
  • вівторок;
  • середа;
  • четвер.

   

  Матеріали і документи щодо атестації

  Нормативно-правові документи щодо діяльності з атестації

  Зразки тестових завдань та перелік тем і сценаріїв

  • Текст 1 Географічний простір України.
  • Текст 2 Мовна свідомість.
  • Текст 3 Україна - шлях до Європи.
  • Тест 1.
  • Тест 2.
  • Тест 3.
  • Тест 4.
  • Тест 5.

   

  Ким забезпечується проведення атестація

  Атестації щодо вільного володіння державною мовою осіб, які є державними службовцями або претендують на вступ на державну службу, забезпечується структурним підрозділом Одеського національного політехничного університету Консультаційно-навчальним центром з підприємницької діяльності «Політех-консалт».

   

  Контакти та місце проведення атестації

  Одеса, проспект Шевченка, 1, Головний навчальний корпус (ГУК), кабінет 139 (перший поверх), НКЦ "Політех-Консалт".
     
  +38 (048) 705-83-97.
     
  attestation.gov@opu.ua
     
  65044, м. Одеса, пр-т. Шевченка, 1, ОНПУ, НКЦ "Політех-консалт", Атестаційна комісія.