Вы здесь

Информация о диссертациях на соискание ученой степени доктора философии, принятых специализированными учеными советами университета к рассмотрению и проведению защиты

Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 14 Электрическая инженерия.
Специальность: 144 Теплоэнергетика.
Название: Удосконалення газодинаміки в жаротрубних водогрійних котлах малої потужності.
Научный руководитель: Климчук Олександр Андрійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій, Державний університет «Одеська політехніка».
Предварительная дата проведения защиты диссертации: 27 августа 2021 года - 12:00
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.020
Председатель совета:
Баласанян Геннадій Альбертович, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Рецензенты:
Арсірій Василь Анатолійович, д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Мазуренко Антон Станіславович,д.т.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Оппоненты:
Черноусенко Ольга Юріївна, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Желих Василь Михайлович, д.т.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 07 Управление и администрирование.
Специальность: 073 Менеджмент.
Название: Інноваційно-інформаційна основа стратегії управління промисловим підприємством в економіці знань.
Научный руководитель: Ковтуненко Ксенія Валеріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та інновацій, Державний університет «Одеська політехніка».
Дата проведения защиты диссертации: 31 июля 2021 года - 10:00
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 339
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.019
Председатель совета:
Волощук Лідія Олександрівна, д.е.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Рецензенты:
Некрасова Любов Аркадіївна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Гусаріна Наталія Вікторівна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Оппоненты:
Шарко Маргарита Василівна, д.е.н., професор, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет».
Гончар Ольга Іванівна, д.е.н., професор, Хмельницький національний університет.
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 07 Управление и администрирование.
Специальность: 073 Менеджмент.
Название: Потенціал інноваційного бізнес-партнерства в стратегуванні розвитку промислового підприємства.
Научный руководитель: Філиппова Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій, Державний університет «Одеська політехніка».
Предварительная дата проведения защиты диссертации: 28 июля 2021 года - 14:00
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.018
Председатель совета:
Некрасова Любов Аркадіївна, д.е.н., доцент, Державний університет «Одеська політехніка».
Рецензенты:
Добрянська Наталя Анатоліївна, д.е.н., професор, Державний університет «Одеська політехніка».
Єрмак Світлана Олександрівна, д.е.н., доцент,, Державний університет «Одеська політехніка».
Оппоненты:
Філіпішина Лілія Михайлівна, д.е.н., професор, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Джеджула В’ячеслав Васильович, д.е.н., професор, Вінницький національний технічний університет.
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 12 Информационные технологии.
Специальность: 122 Компьютерные науки.
Название: Моделі та методи комп’ютерної підтримки рішень в інформаційних системах підготовки вантажних операцій на танкерах.
Научный руководитель: Савєльєва Оксана Степанівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування, Державний університет "Одеська політехніка".
Дата проведения защиты диссертации: 9 июля 2021 года - 12:00
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 607-ф
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.015
Председатель совета:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Державний університет "Одеська політехніка".
Рецензенты:
Арсірій Олена Олександрівна, д.т.н., професор, Державний університет "Одеська політехніка".
Блажко Олександр Анатолійович, к.т.н., доцент, Державний університет "Одеська політехніка".
Оппоненты:
Шерстюк Володимир Григорович, д.т.н., професор, Херсонський національний технічний університет.
Сагін Сергій Вікторович, д.т.н., доцент, Національний університет «Одеська морська академія».
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 07 Управление и администрирование.
Специальность: 073 Менеджмент.
Название: Інформаційно-аналітичне забезпечення контролювання результатів інноваційної діяльності промислових підприємств.
Научный руководитель: Волощук Лідія Олександрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту, Державний університет "Одеська політехніка".
Дата проведения защиты диссертации: 11 июня 2021 года - 12:00
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.017
Председатель совета:
Добрянська Наталя Анатоліївна, д.е.н., професор, Державний університет "Одеська політехніка".
Рецензенты:
Гусаріна Наталія Вікторівна, д.е.н., доцент, Державний університет "Одеська політехніка".
Некрасова Любов Аркадіївна, д.е.н., доцент, Державний університет "Одеська політехніка".
Оппоненты:
Пилипенко Андрій Анатолійович, д.е.н., професор, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
Ілляшенко Наталія Сергіївна, д.е.н., доцент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 14 Электрическая инженерия.
Специальность: 144 Теплоэнергетика.
Название: Підвищення продуктивності тягодуттьових трактів котлів на основі удосконалення моделей аеродинамічних систем.
Научный руководитель: Арсірій Василь Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою прикладної екології та гідрогазодинаміки, Одеський національний політехнічний університет.
Дата проведения защиты диссертации: 14 апреля 2021 года - 14:00
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 22-ттл
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.016
Председатель совета:
Баласанян Геннадій Альбертович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенты:
Мазуренко Антон Станіславович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Климчук Олександр Андрійович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Оппоненты:
Абдулін Михайло Загретдинович, д.т.н., старший науковий співробітник, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Хлієва Ольга Яківна, д.т.н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій.
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 12 Информационные технологии.
Специальность: 122 Компьютерные науки.
Название: Моделі та методи прийняття термінових антикризових рішень в управлінні псевдостійкими системами відповідального призначення.
Научный руководитель: Савєльєва Оксана Степанівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведения защиты диссертации: 18 марта 2021 года - 12:00
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.006
Председатель совета:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенты:
Крилов Віктор Миколайович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Бабілунга Оксана Юріївна, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Оппоненты:
Малахов Євгеній Валерійович, д.т.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Мещеряков Володимир Іванович, д.т.н., професор, Одеський державний екологічний університет.
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 05 Социальные и поведенческие науки.
Специальность: 051 Экономика.
Название: Організаційно-економічне забезпечення розвитку виробничого потенціалу промислового підприємства на інноваційній основі.
Научный руководитель: Бельтюков Євген Афанасійович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведения защиты диссертации: 16 марта 2021 года - 14:00
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.014
Председатель совета:
Волощук Лідія Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету.
Рецензенты:
Філиппова Світлана Валеріївна, доктор економічних наук, професор, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.
Ковтуненко Юрій Володимирович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету.
Оппоненты:
Попович Олександр Сергійович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України.
Мартинюк Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Міжнародного гуманітарного університету.
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 13 Механическая инженерия.
Специальность: 136 Металлургия.
Название: Технологический процесс получения отливок из алюминиевых сплавов литьем под низким давлением на основе использования внешних воздействий.
Научный руководитель: Лысенко Татьяна Владимировна, доктор технических наук, профессор, Одесский национальный политехнический университет.
Дата проведения защиты диссертации: 12 марта 2021 года - 12:00
Адрес проведения защиты диссертации: Украина, г. Одесса, проспект Шевченка, 1, ауд. 207, корпус 9
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.001
Председатель совета:
Становский Александр Леонидович, д.т.н., профессор, Одесский национальный политехнический университет.
Рецензенты:
Прокопович Игорь Валентинович, д.т.н., доцент, Одесский национальный политехнический университет.
Доценко Вадим Павлович, к.т.н., доцент, Одесский национальный политехнический университет.
Оппоненты:
Ямшинский Михаил Михайлович, д.т.н., доцент, Институт материаловедения и сварки им. Е.A. Патона.
Шалевская Инна Анатолиевна, к.т.н., доцент, Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины.
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 12 Информационные технологии.
Специальность: 122 Компьютерные науки.
Название: Мова концептуального моделювання та методи для розробки баз даних зі багатоваріантною персистентністю.
Научный руководитель: Арсірій Олена Олександрівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету, Мюлленбах Сабине, доктор, професор факультету комп’ютерних наук Університету прикладних наук м. Аугсбург.
Дата проведения защиты диссертации: 19 февраля 2021 года - 16:00
Адрес проведения защиты диссертации: https://us02web.zoom.us/j/86495173423?pwd=enczRndPRk5zTFF6TUJvTllSRGtGUT09
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.012
Председатель совета:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенты:
Любченко Віра Вікторівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Кунгурцев Олексій Борисович, к.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Оппоненты:
Малахов Євгеній Валерійович, д.т.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Філатов Валентин Олександрович, д.т.н., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки.
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 12 Информационные технологии.
Специальность: 123 Компьютерная инженерия.
Название: Моделі та методи підвищення ефективності частотно-залежних компонент комп’ютерних систем.
Научный руководитель: Ситніков Валерій Степанович, д.т.н., професор, завідуючий кафедрою комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведения защиты диссертации: 17 декабря 2020 года - 15:30
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 509-ф
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.011
Председатель совета:
Антощук Світлана Григорівна, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенты:
Дрозд Олександр Валентинович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Лобачев Михайло Вікторович, к.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Оппоненты:
Ліщинська Людмила Броніславівна, д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет.
Мусієнко Максим Павлович, д.т.н., професор, Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 14 Электрическая инженерия.
Специальность: 144 Теплоэнергетика.
Название: Підвищення надійності та безпеки енергоустановок шляхом запобігання гідродинамічних ударів.
Научный руководитель: Мазуренко Антон Станіславович, доктор технічних наук, професор, директор Інституту енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведения защиты диссертации: 16 декабря 2020 года - 13:30
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 15-ттл
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.010
Председатель совета:
Климчук Олександр Андрійович, д.т.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенты:
Арсірій Василь Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Нікульшин Володимир Русланович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Оппоненты:
Черноусенко Ольга Юріївна, д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».
Афтанюк Валерій Валентинович, д.т.н., професор, Національний університет «Одеська морська академія».
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 14 Электрическая инженерия.
Специальность: 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика.
Название: Оптимизация динамических режимов электрических машин с использованием дробно-интегральных регуляторов
Научный руководитель: Бушер Виктор Владимирович, доктор технических наук, профессор кафедры электромеханической инженерии Одесского национального политехнического университета.
Дата проведения защиты диссертации: 11 декабря 2020 года - 14:00
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, 207-у
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.009
Председатель совета:
Петрушин Виктор Сергеевич, д.т.н., профессор, Одесский национальный политехнический университет.
Рецензенты:
Рымша Виталий Викторович, д.т.н., профессор, Одесский национальный политехнический университет.
Якимец Андрей Миронович, к.т.н., доцент, Одесский национальный политехнический университет.
Оппоненты:
Тытюк Валерий Константинович, д.т.н., доцент, Криворожский национальный университет.
Копчак Богдан Любомирович, д.т.н., доцент, Национальный университет "Львовская политехника".
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 15 Автоматизация и приборостроение.
Специальность: 151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии.
Название: Підвищення енергетичної ефективності біогазової технології за рахунок пошуку комп’ютерно-інтегрованою системою управління найкращої структури її енергоустановок.
Научный руководитель: Давидов Валентин Олегович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій автоматизації Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведения защиты диссертации: 7 декабря 2020 года - 14:00
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 41-ттл
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.004
Председатель совета:
Тонконогий Володимир Михайлович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенты:
Гогунський Віктор Дмитрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Водічев Володимир Анатолійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Оппоненты:
Осадчий Сергій Іванович, д.т.н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет.
Северин Валерій Петрович, д.т.н., професор, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 15 Автоматизация и приборостроение.
Специальность: 151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии.
Название: Автоматизация процессов управления установкой ионно-плазменного напыления.
Научный руководитель: Тонконогий Владимир Михайлович, доктор технических наук, профессор, директор Учебно-научного института промышленных технологий, дизайна и менеджмента Одесского национального политехнического университета.
Дата проведения защиты диссертации: 7 декабря 2020 года - 11:00
Адрес проведения защиты диссертации: Украина, г. Одесса, проспект Шевченка, 1, ауд. 41-ттл
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.005
Председатель совета:
Максимов Максим Витальевич, д.т.н., профессор, Одесский национальный политехнический университет.
Рецензенты:
Брунеткин Александр Иванович, д.т.н., доцент, Одесский национальный политехнический университет.
Водичев Владимир Анатольевич, д.т.н., профессор, Одесский национальный политехнический университет.
Оппоненты:
Осадчий Сергей Иванович, д.т.н., профессор, Центральноукраинский национальный технический университет.
Северин Валерий Петрович, д.т.н., профессор,Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт».
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 12 Информационные технологии.
Специальность: 121 Инженерия программного обеспечения.
Название: Метод и программные средства информационной технологии идентификации непараметрических динамических моделей глазодвигательного аппарата
Научный руководитель: Фомин Александр Алексеевич, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры компьютеризированных систем управления Одесского национального политехнического университета
Дата проведения защиты диссертации: 3 декабря 2020 года - 14:00
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а.
Специализированный ученый совет ДФ 041.052.007
Председатель совета:
Положаенко Сергей Анатольевич, д.т.н., профессор, Одесский национальный политехнический университет.
Рецензенты:
Маевский Дмитрий Андреевич, д.т.н., профессор, Одесский национальный политехнический университет.
Сперанский Виктор Александрович, к.т.н., Одесский национальный политехнический университет.
Оппоненты:
Атаманюк Игорь Петрович, д.т.н., профессор, Николаевский национальный аграрный университет.
Палагин Владимир Васильевич, д.т.н., профессор, Черкасский государственный технологический университет.
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 10 Естественные науки.
Специальность: 104 Физика и астрономия.
Название: Метод Лапласа для опису інтерференційних ефектів в протон-протонному розсіянні і для побудови Монте-Карло генераторів.
Научный руководитель: Шарф Ігор Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізик Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведения защиты диссертации: 20 ноября 2020 года - 14:00
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 517-т
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.003
Председатель совета:
Тарасов Віктор Олексійович д.ф.-м.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенты:
Скалозубов Володимир Іванович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Косенко Сергій Ілліч, к.ф.-м.н., доцент, Одеський національний політехнічний університет.
Оппоненты:
Висоцький Володимир Іванович, д.ф.-м.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Жук Олександр Іванович, д.ф.-м.н., професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 14 Электрическая инженерия.
Специальность: 143 Атомная энергетика.
Название: Удосконалення методики теплогідравлічного аналізу в рамках робіт по продовженню ресурсу корпусних реакторів.
Научный руководитель: Кравченко Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електростанцій Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведения защиты диссертации: 13 ноября 2020 года - 14:00
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 400-а.
Специализированный ученый совет ДФ 41.052.002
Председатель совета:
Корольов Олександр Вікторович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенты:
Дубковський Вячеслав Олександрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Погосов Олексій Юрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Оппоненты:
Комаров Юрій Олексійович, д.т.н., ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом».
Борисенко Володимир Іванович, д.т.н., Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України.
Диссертация на соискание степени доктор философии
Отрасль знаний: 13 Механическая инженерия.
Специальность: 131 Прикладная механика.
Название: Обґрунтування параметрів прямих пасивних редукційних клапанів з механічною системою управління.
Научный руководитель: Сидоренко Ігор Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем проектування машинобудування Одеського національного політехнічного університету.
Дата проведения защиты диссертации: 13 ноября 2020 года - 12:00
Адрес проведения защиты диссертации: Україна, м. Одеса, проспект Шевченка, 1, ауд. 18-ф.
Специализированный ученый совет ДФ 041.052.008
Председатель совета:
Оргіян Олександр Андрійович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Рецензенты:
Гутиря Сергій Семенович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Яглінський Віктор Петрович, д.т.н., професор, Одеський національний політехнічний університет.
Оппоненты:
Носко Павло Леонідович, д.т.н., професор, Національний авіаційний університет.
Ланець Олексій Степанович, д.т.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка».