Вы здесь

Проекты нормативно-правовых актов университета

Перейти к действующим нормативно-правовым актам

 

На этой странице публикуются проекты внутренних нормативно-правовых актов университета с целью их общественного обсуждения.

По каждому нормативно-правовому акту, находящемуся на стадии обсуждения, можно высказать свои предложения и замечания, которые будут направлены разработчикам документа.

Для того, чтобы направить свои предложения или замечания разработчикам нормативно-правового акта, Вам необходимо воспользоваться формой обратной связи:

Проекты нормативно-правовых актов, находящихся на стадии обсуждения

11 июня 2021 года.

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Замечания и предложения принимаются до 30 июня 2021 года на e-mail: ntsad@opu.ua
1 июня 2021 года.

Положення про Центр із забезпечення якості вищої освіти Державного Університету «Одеська політехніка»

Замечания и предложения принимаются до 11 июня 2021 года на e-mail: czyavo@opu.ua
28 мая 2021 года.

Положення про гаранта освітньої програми.

Замечания и предложения принимаются до 11 июня 2021 года на e-mail: czyavo@opu.ua
28 мая 2021 года.

Концепції, політики та системи внутрішнього забезпечення якості в Державному університеті "Одеська політехніка"

Замечания и предложения принимаются до 11 июня 2021 года на e-mail: czyavo@opu.ua
28 мая 2021 года.

Положення про Раду з якості освітньої діяльності в Державному університеті «Одеська політехніка»

Замечания и предложения принимаются до 11 июня 2021 года на e-mail: czyavo@opu.ua
28 мая 2021 года.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Державному університеті «Одеська Політехніка»

Замечания и предложения принимаются до 11 июня 2021 года на e-mail: czyavo@opu.ua
1 декабря 2020 года.

видання наказів про затвердження складу груп забезпечення.

6 января 2020 года.

про робочу програму навчальної дисципліни.

18 октября 2019 года.

щодо організації та проведення реферативних, розрахунково-графічних, курсових робіт та курсових проектів.

Архив проектов нормативно-правовых актов, находившихся на стадии обсуждения

21 апреля 2021 года.

Антикорупційної програми Державного університету «Одеська політехніка» на 2021-2023 роки

20 января 2020 года.

про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

6 января 2020 года.

про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів.