Метрологія та менеджмент якості

ID: 20674
Область знаний 
15 Автоматизация и приборостроение
Специальность 
152 Метрология и информационно-измерительная техника
Специализация 
Метрологія та менеджмент якості
Форма обучения 
Очная (дневная); Заочная.
Наличие аккредитации 
Почему стоит получить высшее образование по этой образовательной программе 

Підписання економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом потребує адаптації вітчизняної нормативної бази з сертифікації, що дає можливість забезпечити конкурентоспроможність продукції та відсутність технічних бар’єрів в торгівлі.

Наші випускники – це фахівці в галузі забезпечення та оцінки якості продукції, а також розробки, впровадження та підтримки систем управління якістю у відповідності з вимогами міжнародних стандартів. Результати їх діяльності сприяють економічному розвитку країни, підвищенню ефективності виробництва та якості продукції, покращенню життєвого рівня населення.

Переваги професії пов’язані з тим, що диплом за даною освітньою програмою дає можливість працювати в вітчизняних та міжнародних організаціях будь-якою форми власності, де використовується вимірювальне обладнання, проводиться оцінка якості продукції вимогам технічних регламентів, митному законодавству. 

Метрологія, та управління якістю – універсальна багатопрофільна спеціальність, яка поєднує технічні та управлінські знання, а особи, що здобули освіту за цією освітньою програмою, складають технічну еліту на підприємствах.

Профиль программы

Образовательные компоненты программы (план подготовки)

Скан копии образовательной программы и учебного плана

Лицу, успешно выполнившему образовательную программу и прошедшему аттестацию (выпускнику), присуждается степень высшего образования, присваивается соответствующая квалификация и выдается документ о высшем образовании.
Степень высшего образования, присуждаемая выпускникам:
Документ о высшем образовании, выдаваемый выпускникам:
Диплом магистра;
Приложение к диплому магистра европейского образца.
Кафедра (специальная), обеспечивающая выполнение программы 
Руководитель образовательной программы, контактное лицо 
Перпері Людмила Михайлівна