Кібербезпека

ID: 25715
Область знаний 
12 Информационные технологии
Специальность 
125 Кибербезопасность
Форма обучения 
Очная (дневная); Заочная.
Наличие аккредитации 
Почему стоит получить высшее образование по этой образовательной программе 

Метою даної освітньо-професійної  програми є формування компетентностей, спрямованих на захист складових кіберпростору для зменшення небажаних наслідків від максимально можливого числа загроз і впливів шляхом забезпечення кібербезпеки сучасних інформаційних технологій. Характерною особливістю програми є її орієнтованість на сучасні інформаційні технології, їх застосування для розв’язку задач кібербезпеки, що робить її випускників конкурентоспроможними на ринку праці, дає їм переваги в порівнянні з іншими фахівцями з кібербезпеки.

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою здатні самостійно проводити дослідження та забезпечувати ефективне функціонування систем та комплексів інформаційної та кібербезпеки, розробляти та обслуговувати спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для забезпечення захисту інформаційно-комунікаційних, комп'ютерних  систем (зокрема, програмних комплексів для проведення експертизи та забезпечення захисту від несанкціонованого використання цифрових контентів, а також для захисту авторських прав), організовувати реагування на загрози інформаційної безпеки. 

На сьогоднішній день спостерігається значний дефіцит фахівців з кібербезпеки в Україні та за її межами, тому випускники даної освітньої програми користуються високим попитом на ринку праці та є високооплачуваними співробітниками. Випускники освітньої-професійної програми «Кібербезпека» є затребуваними фахівцями у державних та приватних установах: кіберполіції, банках, телекомунікаційних компаніях, службах спецзв’язку, IT-компаніях тощо.

Профиль программы

Образовательные компоненты программы (план подготовки)

Скан копии образовательной программы и учебного плана

Лицу, успешно выполнившему образовательную программу и прошедшему аттестацию (выпускнику), присуждается степень высшего образования, присваивается соответствующая квалификация и выдается документ о высшем образовании.
Степень высшего образования, присуждаемая выпускникам:
Документ о высшем образовании, выдаваемый выпускникам:
Диплом магистра;
Приложение к диплому магистра европейского образца.
Кафедра (специальная), обеспечивающая выполнение программы 
Руководитель образовательной программы, контактное лицо 
Лебедєва Олена Юріївна