Економіка підприємства

ID: 8001
Область знаний 
05 Социальные и поведенческие науки
Специальность 
051 Экономика
Специализация 
Економіка підприємства
Форма обучения 
Очная (дневная); Заочная.
Наличие аккредитации 
Почему стоит получить высшее образование по этой образовательной программе 

Економіка – це напрям професійної діяльності, який є не тільки максимально затребуваним і високо оплачуваним. Він формує новий спосіб мислення фахівця, що сприяє розвитку аналітичних здібностей та робить його конкурентоспроможним на ринку праці.

Основні напрями підготовки магістрів з даної програми забезпечують отримання компетентностей щодо знання сучасного стану економічної науки, дослідження та аналізу ефективності діяльності, конкурентоспроможності, економічної безпеки та управління проєктами розвитку окремого підприємства, знання комп'ютерного моделювання і інформаційних технологій, поглибленого опанування професійною іноземною мовою. Все це зробить вас затребуваним фахівцем, який може вирішувати широке коло питань!

За результатами навчання ви отримуєте професійну кваліфікацію, яка дозволить вам здійснювати консалтинг з економічних питань, здійснювати бізнес-аналіз інвестицій, кредитування, планування, фінансів, ціноутворення. Ви оволодієте знаннями та навичками щодо застосування сучасного аналітичного інструментарію, необхідного для поглибленого обґрунтування господарських рішень, застосування імітаційних моделей та інформаційних технологій в розробці планових рішень. 

Вчитися у нас це:

 • по-перше – можливість набути «soft skills», тобто комунікативних навичок, які дозволять вам працювати у сучасному колективі:
  • прцювати у команді,
  • обґрунтовувати свої пропозиції та рішення,
  • проявити лідерські якості, гнучкість та адаптивність до змін,
  • управляти своїм часом;
 • по-друге – можливість саморозвитку. Ви зможете реалізувати себе в професійній та наукової діяльності, наприклад:
  • брати участь у роботі наукових гуртків та дослідницькій роботі кафедри,
  • писати наукові роботи у професійній сфері, визначати інформацію, необхідну для вирішення окремих професійних задач та її джерела, 
  • брати участь в науково-практичних конференціях та олімпіадах за спеціальністю;
 • по-третє – можливість вибору. Здобувач маєте право самостійно обирати:
  • вибіркові дисципліни з загального та професійного циклів,
  • місця для проходження практик, що дозволить врахувати ваші уподобання за обраним видом діяльності,
 • по-четверте – можливість бути почутим. Ви станете членом студентського самоврядування і зможете прямо впливати на якість навчального процесу, ваш голос завжди буде почутий, а думка – врахована!

І завжди та у всьому Ви зможете отримати підтримку від наших викладачів та партнерів!

Профиль программы

Образовательные компоненты программы (план подготовки)
Лицу, успешно выполнившему образовательную программу и прошедшему аттестацию (выпускнику), присуждается степень высшего образования, присваивается соответствующая квалификация и выдается документ о высшем образовании.
Степень высшего образования, присуждаемая выпускникам:
Документ о высшем образовании, выдаваемый выпускникам:
Диплом магистра;
Приложение к диплому магистра европейского образца.
Кафедра (специальная), обеспечивающая выполнение программы 
Руководитель образовательной программы, контактное лицо 
Черкасова Тетяна Ігорівна