Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях

ID: 7870
Область знаний 
14 Электрическая инженерия
Специальность 
143 Атомная энергетика
Специализация 
Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях
Форма обучения 
Очная (дневная); Заочная.
Наличие аккредитации 
Почему стоит получить высшее образование по этой образовательной программе 

Енергетика є галуззю, що виробляє головний ресурс для всіх напрямків існування цивілізації. Досягнення в напрямку будови матерії відкрили можливість використання невичерпних джерел – ядерної енергетики. Підготовка теплоносіїв, супровід їх поведінки в процесах перетворення ядерної енергії в теплову і механічну є головним інтересом фахівців, що здобувають вищу освіту за цією освітньою програмою, працевлаштовуються на 14 блоках 4 АЕС, що виробляють 70% енергії в Україні.

Перетворення ядерної енергії неминуче супроводжується утворенням речовин, властивості яких потребують особливих умов поводження та зберігання. Такі знання і вміння також є предметом інтересу цієї освітньої програми. Вони дозволяють попереджати вихід небезпечних речовин в довкілля і створювати безпечні умови для працівників та населення. Випускники підготовлені до виконання інженерних завдань з моделювання, проектування, розрахунку технологічних схем і обладнання підготовки теплоносіїв та переробки радіоактивних відходів АЕС

Бакалаври, які отримали освітній рівень за цією освітньою програмою мають комфортні умови праці, достойну зарплатню та перспективи кваліфікаційного та кар'єрного зростання.

Профиль программы

Образовательные компоненты программы (план подготовки)
Лицу, успешно выполнившему образовательную программу и прошедшему аттестацию (выпускнику), присуждается степень высшего образования, присваивается соответствующая квалификация и выдается документ о высшем образовании.
Степень высшего образования, присуждаемая выпускникам:
Документ о высшем образовании, выдаваемый выпускникам:
Диплом бакалавра;
Приложение к диплому бакалавра европейского образца.
Кафедра (специальная), обеспечивающая выполнение программы 
Руководитель образовательной программы, контактное лицо 
Дорож Ольга Анатоліївна