Комп’ютерне проектування та дизайн машин

ID: 9935
Область знаний 
13 Механическая инженерия
Специальность 
131 Прикладная механика
Специализация 
Комп’ютерне проектування та дизайн машин
Форма обучения 
Очная (дневная); Заочная.
Наличие аккредитации 
Почему стоит получить высшее образование по этой образовательной программе 

Сучасна людина живе у світі машин і конструкцій стикаючись із ними на виробництві та у побуті. Забезпечення сталого промислового розвитку України потребує висококваліфікованих фахівців здатних розробляти, впроваджувати та обслуговувати новітнє машинобудівне обладнання.

Сьогодні при створенні нової техніки на основі накопиченого потенціалу відомих конструкторських рішень та нових ідей в умовах конкуренції існує великий попит на фахівців, які здатні застосовувати можливості комп’ютерних засобів проектування та моделювання. 

Для реалізації цих можливостей у навчальному процесі використовуються програмні продукти, наприклад, АСКОН, ANSYS, які утримують комплекти інструментів для машинобудівного проектування на професійному рівні та надають розширені можливості 3D-моделювання, аналізу методом кінцевих елементів, динамічного аналізу, керування даними, випуску документації й спільної роботи в системах автоматизованого проектування.

Оволодіння сучасними комп’ютерними програмами дає можливість особам, що здобули освіту за цією освітньою програмою, швидко адаптуватися до умов сучасного виробництва, домогтися гідної оплати праці та мати перспективи кар’єрного росту.

Профиль программы

Образовательные компоненты программы (план подготовки)

Скан копии образовательной программы и учебного плана

Лицу, успешно выполнившему образовательную программу и прошедшему аттестацию (выпускнику), присуждается степень высшего образования, присваивается соответствующая квалификация и выдается документ о высшем образовании.
Степень высшего образования, присуждаемая выпускникам:
Документ о высшем образовании, выдаваемый выпускникам:
Диплом бакалавра;
Приложение к диплому бакалавра европейского образца.
Кафедра (специальная), обеспечивающая выполнение программы 
Руководитель образовательной программы, контактное лицо 
Тіхенко Валентин Миколайович