Безпека технічних систем

Навчальна дисципліна загальної підготовки
Рік впровадження: 
2019.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.00.
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контрою: 
Экзамен.
Викладач: 
Бочковський А.П.