Кафедра общей и медицинской физики

Освітні напрями кафедри
  • Підготовка бакалаврів:
    • спеціальність "163 Біомедична інженерія".
Наукові напрями кафедри
  • Теоретико-методологічні та методико-практичні дослідження ультразвукових акустичних процесів у сучасних біомедичних та медичних приладах і системах.
  • Механізми вдосконалення і підвищення ефективності медичної апаратури спеціального призначення.
  • Моделювання флуктуації відкритих гідродинамічних стаціонарних становищ.
  • Проблеми розробки та конструювання сучасних датчиків для біомедичних приладів.
  • Біологічні, біотехнічні та фізіологічні системи як об’єкти дослідження.
Детальніше про кафедру

У 2013 році в структурі Одеського національного політехнічного університету у складі навчально-наукового інституту медичної інженерії, відповідно до Наказу ректора від 24.06.2013 р. №30 «Про створення кафедри загальної та медичної фізики», була заснована нова кафедра «Загальної та медичної фізики» (ЗМФ). Виконуючим обов’язки завідувача кафедри було призначено доктора фізико-математичних наук, професора Дудзінського Юрія Михайловича.

З 2013 р. кафедра «Загальної та медичної фізики» є загальноосвітньою. Кафедрою здійснюється підготовка студентів різних курсів Навчально-наукового інституту медичної інженерії. Також здійснюється підготовка студентів першого та другого курсів з основних розділів фізики для інститутів: Навчально-наукового інституту медичної інженерії; Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій; Навчально-наукового інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту; Українсько-іспанського навчально-наукового інституту; Українсько-німецького навчально-наукового інституту; Українсько-польського навчально-наукового інституту; Хіміко-технологічного факультету та Інституту дистанційної і заочної освіти.

З 2014 року кафедрою «Загальної та медичної фізики» проводиться щорічна Всеукраїнська науково-технічна конференція «Фізика та медицина у сучасному житті», до участі у якої запрошуються вчені, здобувачі наукових ступенів, викладачі та студенти закладів вищої освіти України. 

З 2016 р. кафедра «Загальної та медичної фізики»  здійснює співробітництво з підприємницькими колами: Одеською обласною організацією «Товариства сприяння обороні України», «ФОП Сакун О.Ю.» та Одеським представництвом ТОВ «Спектр-Агро», що пропонує співпрацю з метою вдосконалення комунікацій між університетом та організаціями по створенню єдиного інформаційного, науково-технічного і науково-освітнього середовища у сфері науки, освіти і реального сектора економіки, надання наукового консультування з боку кафедри «Загальна та медична фізика».

З 2017 року кафедра є випусковою і здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 163 – біомедична інженерія за всіма формами навчання (денна, заочна, за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб).

З 2018 року при кафедрі «Загальної та медичної фізики» на постійній основі функціонують 5 наукових студентських гуртків.