Кафедра теоретической, общей и нетрадиционной энергетики

Образовательные направления кафедры

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.

Енергетичні комплекси та системи.

Научные направления кафедры

Розробка енергозберігаючих технологій на основі термодинамічного аналізу та оптимізації енерговикористовуючих систем з відновлюваними та традиційними джерелами енергії.