Кафедра технологии и управления литейными процессами

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • спеціальність "136 Металургія", спеціалізація "Художнє та ювелірне литво".
 • Підготовка магістрів:
  • спеціальність "136 Металургія", спеціалізація "Художнє та ювелірне литво".
 • Підготовка докторів філософії:
  • спеціальність "136 Металургія".
Наукові напрями кафедри
 • Теоретичні основи формування композиційних виливків, розробка методик інженерних розрахунків основних параметрів дифузійних процесів перехідної зони, відповідальної за якість лиття.
 • Технологія отримання тонкополостних виливків з застосування лекговидаленим в неагресивних середовищах стрижнів.
 • Вивчення умов формування тонкорельефной поверхні виливків в керамезірованих формах.