Кафедра теоретической и экспериментальной ядерной физики

Учебные дисциплины

Загальна теорія відносин − 2019

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Застосування аналітичних властивостей в фізиці високих енергій − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Застосування методів теорії груп в фізиці елементарних частинок і високих енергій − 2018

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Нелінійна динаміка та якісна теорія стійкості розв'язків динамічних діференційних рівнянь − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Нелінійна динаміка та якісна теорія стійкості розв'язків динамічних діференційних рівнянь − 2019

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Основи експериментальної фізики високих енергій − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Основи експериментальної фізики високих енергій − 2019

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Основи квантової гравітації − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Паралельне програмування та високопродуктивні обчислення і фізиці ядра та елементарних частинок − 2019

Учебные дисциплины индивидуального выбора.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Паралельне програмування та високопродуктивні обчислення і фізиці ядра та елементарних частинок − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Радіаційна біофізика − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Релятивістська і нерялятивістська теорія розсіяння частинок − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Релятивістська і нерялятивістська теорія розсіяння частинок − 2019

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Розрахунок і проектування радіаційного захисту − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Розрахунок і проектування радіаційного захисту − 2019

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Сучасні проблеми ядерної фізики − 2018

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Сучасні проблеми ядерної фізики − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Теорія і методи розв'язування некоректних задач − 2019

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Теорія і методи розв'язування некоректних задач − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Теплофізичні процеси і режими із загостреням в реакторному паливі − 2019

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Теплофізичні процеси і режими із загостреням в реакторному паливі − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Фізика нейтронів − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Фізика нейтронів − 2019

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Фізика чорних дірок − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.

Фізика чорних дірок − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Функції Гріна і фейнманівські інтеграли в квантовій механіці − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Функції Гріна і фейнманівські інтеграли в квантовій механіці − 2019

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Ядерна астрофізика − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Ядерна астрофізика − 2019

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Ядерно-фізични методи дослідження речовини − 2020

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.

Ядерно-фізични методи дослідження речовини − 2019

Учебные дисциплины профессиональной подготовки.
Магистр ▪ Образовательно-профессиональная программа
спеціальність: 104 Физика и астрономия.