Кафедра тепловых электростанций и энергосберегающих технологий

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка ​бакалаврів:
  • спеціальність "144 Теплоенергетика" спеціалізація "Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження";
  • спеціальність "144 Теплоенергетика" спеціалізація "Теплові електростанції та інноваційні енергетичні технології".
 • Підготовка магістрів:
  • спеціальність "144 Теплоенергетика" спеціалізація "Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження";
  • спеціальність "144 Теплоенергетика" спеціалізація "Теплові електростанції та інноваційні енергетичні технології".
 • Підготовка докторів філософії:
  • спеціальність "144 Теплоенергетика".
Наукові напрями кафедри
 • Підвищення ефективності функціонування енергетичного устаткування ТЕС  з урахуванням відпрацювання ними ресурсу.
 • Підвищення ефективності систем очищення пиловугільних енергоблоків.
 • Інтегроване використання різнорідних альтернативних і вторинних джерел для систем теплопостачання різної теплопродуктивності.
 • Вдосконалення проточних частин обладнання ТЕС.
 • Підвищення ефективності автономного теплопостачання.
 • Підвищення ефективності когенераційних установок.
Детальніше про кафедру

Кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій має давню історію і є правонаступницею трьох кафедр: промислової теплотехніки, котельних установок, парових турбін і теплосилових установок, заснованих в 30-х роках минулого століття.

В період існування кафедри промислової теплотехніки її очолювали:

 • проф. Іцкович Наум Маркович з 1938 р по 1973 р
 • проф. Вукович Леонід Костянтинович з 1973 по 1983 рр .;
 • проф. Титар Сергій Семенович з 1983-2001 рр.

У 1985 р відбулася зміна назви кафедри - промислова теплоенергетика.

Кафедрою котельних установок завідували:

 • проф. Рабинович Давид Ізраїлевич з 1931 по1969 рр .;
 • проф. Воінов Олександр Петрович з 5 грудня 1969 по 30 червня 1975 р .

1 вересня 1971 р кафедра котельних установок була перейменована в кафедру парогенераторів, технології води та палива на теплових електростанціях. Кафедрою парових турбін і теплосилових установок з 1945 р по 1975 р завідував проф. Олесевич Кирило Володимирович. У 1975 р відбулося злиття з кафедрою котельних установок, технології води та палива на теплових електростанціях. В результаті утворилася кафедра теплових електричних станцій.

Завідувачами кафедри були:

 • проф. Воінов Олександр Петрович з 1975 по 1981 рр .;
 • проф. Гречко Микола Філіпович з 1981 по 1984 рр .;
 • доц. Полонік Валентин Сергійович з 1984 по 1989 рр .;
 • проф. Мазуренко Антон Станіславович з 1989 по 2001 рр.

У 2001 р кафедра теплових електричних станцій об'єдналася з кафедрою промислової теплоенергетики, в результаті утворилася нова кафедра теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій.

Завідувачами кафедри були:

 • проф. Мазуренко Антон Станіславович з 01.09.2001 по 31.07.2014 рр .;
 • проф. Денисова Алла Євсіївна з 01.09.2014 по 02.01.2017 рр .;
 • доц. Климчук Олександр Андрійович 03.01.2017 по 31.10.2018 рр .;
 • проф. Баласанян Геннадій Альбертович з 01.11.2018 по теперішній час.