Кафедра прикладной экологии и гидрогазодинамики

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • спеціальність "101 Екологія", спеціалізація "Екологічна безпека".
 • Підготовка магістрів:
  • спеціальність "101 Екологія", спеціалізація "Екологічна безпека";
  • спеціальність "144 Теплоенергетика", спеціалізація "Екологічна безпека в енергетиці".
Наукові напрями кафедри
 • Обезпилювання полідисперсних газових потоків в комбінованих системах очищення.
 • Вплив факторів урбанізаційного процесу на стан екологічної безпеки міст та прилеглих територій.
 • Використання структури потоків рідини та газів при проектуванні енергетичного обладнання. Інтелектуальні системи обробки та розпізнавання  сигналів і зображень.
 • Фізичне моделювання та візуальна діагностика потоків рідини та газів, інструментальні засоби систем контролю та діагностики.
 • Інноваційні методи удосконалення обладнання та систем енергетичної галузі.
 • Технології очищення повітря та димових газів від шкідливих речовин.
 • Технології кліматизації та очищення з використанням випарних систем.
Детальніше про кафедру

Історія кафедри нерозривно пов’язана з процесом організації та становлення політехнічного університету. Кафедра була створена у 1924 р. професором Сусловим А.Н. і мала назву «Кафедра гідравліки». Дослідницькою роботою за тематикою «Гідравлічні машини» активно займалися проф. В.Н. Пінєгін та проф. С.П. Шенберг.

У 1929 році завідувачем кафедри гідравліки став Б.О. Ботук. Борис Осипович завідував і працював на кафедрі з 1929 по 1950 рік. Основні напрями наукових досліджень тих років – «Гідравлика» та «Очистка води».

У 1933 році завідувачем кафедри став професор В.Н. Чєбикін, відомий фахівець-гідравлик, який багато зробив для удосконалення лабораторної роботи кафедри. 

З 1957 р. завідувачем кафедри став доцент Олександр Маркович Грабовський. Окрім навчально-методичної літератури колектив кафедри  у цей час активно займався  дослідницькою роботою і введенням її результатів у виробництво.  Основними  напрямками наукових досліджень в ці роки були питання оптимізації спільної роботи гідромашин і систем.

У 1988 р. зав. кафедрою був обраний професор Цабієв Олег Миколайович.

У 2001 кафедра гідравлики була перетворена в кафедру прикладної екології та гідрогазодинаміки.

З 2001—2002 навчального року на кафедрі почалась підготовка фахівців за напрямом "Екологія" зі спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" за фаховим спрямуванням "При¬кладна екологія і охорона навколишнього середовища промислових об'єктів".

З 2016 року кафедрою завідує професор Арсірій Василь Анатолійович.

Сьогодні кафедра успішно співпрацює екологічними службами міста та області (Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА, Одеська філія інституту біології південних морів НАН України ім. О.О.Ковалевського), інтегрує зусилля інших кафедр університету, наукових установ та промислових підприємств регіону для комплексного вирішення проблеми раціонального використання природних ресурсів і зменшення техногенного забруднення навколишнього середовища.