Кафедра учета, анализа и аудита

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка ​бакалаврів:
  • спеціальність "071 Облік і оподаткування";
  • спеціальність "071 Облік і оподаткування", спеціалізація "Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі".
 • Підготовка магістрів:
  • спеціальність "071 Облік і оподаткування";
  • спеціальність "073 Менеджмент", спеціалізація "Управління фінансово-економічною безпекою".
 • Підготовка докторів філософії:
  • спеціальність "073 Менеджмент", спеціалізація "Управління фінансово-економічною безпекою".
Наукові напрями кафедри
 • Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком та економічною безпекою суб’єктів різних сфер економічної діяльності в умовах глобалізації, інноваційного розвитку та економіки знань.
 • Організаційно-методичне та інструментальне забезпечення контролінгу, аудиту та економічного  оцінювання діяльності економічних суб’єктів.
 • Податкові та інвестиційно-фінансові важелі активізації розвитку економічних суб’єктів, організаційно-методичні засади державно-приватного партнерства.
 • Теоретико-методологічні та методико-практичні засади безпекоорієнтованого управління інноваційним розвитком підприємств  виробничого сектору економіки.
 • Теоретичні та організаційно-методичні засади впровадження смарт-технологій в управлінні та його обліково-аналітичному забезпеченні.
Детальніше про кафедру

Кафедра була створена в структурі Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій в 2002 р. (наказ Одеського національного політехнічного університету № 11 від 12.02.2002) як кафедра «Обліку, аудиту та маркетингу». Місією створення кафедри була підготовка фахівців за новими для Одеського національного політехнічного університету, але вкрай актуальними на ринку праці на той час і донині спеціальностями «Облік і аудит» і «Маркетинг». 

Формування кадрового складу, освітніх та наукових напрямків розвитку новоствореного структурного підрозділу відбувалось на засадах спадкоємності багаторічного досвіду економічної освіти Одеського національного політехнічного університету, зокрема з облікових, аналітичних, фінансових дисциплін, та усвідомлення необхідності застосування новітніх, ринково-орієнтованих та обліково-аналітичних технологій в практиці підприємництва та відповідній економічній освіті. З метою удосконалення практичної підготовки студентів, надання додаткових консультативних та освітніх послуг тоді ж в 2002 р. при кафедрі був створений окремий структурний підрозділ – Консультаційно-навчальний центр з питань організації та ведення підприємницької та інноваційної діяльності «Політех-консалт».

Ініціатором створення та першим завідувачем кафедри та Консультаційно-навчального центру «Політех-консалт» стала випускниця Одеського національного політехнічного університету, кандидат економічних наук, доцент Філиппова Світлана Валеріївна (нині – доктор економічних наук, професор, академік академії економічних наук України, директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій), а її кафедральну команду поповнили провідні викладачі кафедр менеджменту та економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету, випускники різних поколінь, фахівці-практики з обліку та аудиту. Новостворена кафедра відразу ж стала випусковою, і перший випуск відбувся вже в 2003 році – 16 спеціалістів зі спеціальності «Маркетинг» та 8 зі спеціальності «Облік і аудит».

Після реорганізації восени 2003 року кафедра набула назви «Обліку, аналізу і аудиту». Відтоді почався її стрімкий розвиток в умовах жорсткої конкуренції серед інших закладів вищої освіти регіону, що вже мали досвід підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит». Ми зайняли свою ринкову нішу – нішу підготовки реальних бухгалтерів-менеджерів та аналітиків для виробничих підприємств, малого та середнього бізнесу. 

Попереду на нас чекав нелегкий шлях до визнання на ринку вищої бухгалтерської освіти. І ми впоралися зі всіма поставленими перед нами завданнями.

2003. Успішна акредитація спеціальності «Облік і аудит» в Одеському національному політехнічному університеті. Перша участь студентів кафедри у Всеукраїнській олімпіаді з спеціальності «Облік і аудит» та диплом переможців ІІІ ступеню. 

2004. Молодими викладачами кафедри захищено 2 кандидатські дисертації з економічних наук. Колективом кафедри видано 3 навчальних посібника та 3 монографії. Розпочато виконання першої госпдоговірної теми на замовлення Відкрите акціонерне товариство «Одессільмаш».

2005. Видано 1 навчальний посібник та 2 монографії. Розпочато виконання першої держбюджетної науково-дослідної теми кафедри. Відбувся перший випуск з спеціальності «Облік і аудит» післядипломної (друга освіта) форми навчання.

2006. Кафедрою та Консультаційно-навчальним центром «Політех-консалт» вперше виграно тендер Обласного центру зайнятості щодо підготовки безробітних за спеціалізацією «Підприємницька діяльність в сфері малого бізнесу». Відбувся перший випуск магістрів денної форми навчання та спеціалістів заочної форми навчання (на базі центру підготовки при Відокремленому підрозділу Южно-українська атомна електростанція (м. Южноукраїнськ). Захищено 1 кандидатську та 1 докторську дисертацію. 

2007. Виграно конкурс Міністерства освіти і науки на фінансування науково-дослідних робіт та розпочато виконання другої держбюджетної теми з державним фінансуванням. Видано 1 навчальний посібник. Консультаційно-навчальним центром «Політех-консалт» вперше проведено низку семінарів та круглих столів з підприємництва на базі Одеського міського та обласного центрів зайнятості. Започатковано та проведено на базі власного інтернет-ресурсу І Всеукраїнську щорічну науково-практичну інтернет-конференцію «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України». 

2008. Створено та введено в навчальний процес 2 лабораторії кафедри «Обліково-аналітичних технологій» та «Бізнес-інновацій». У партнерстві з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України створено Науковий центр «Інноватика в освіті і науці». Відбувся перший випуск спеціалістів заочної форми навчання на базі філії в м. Южний. Видано 2 навчальних посібника. Захищено 1 кандидатську дисертацію. 

2009. 9 викладачів кафедри отримали другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» з кваліфікацією магістр. В лабораторіях кафедри встановлено новітнє програмне забезпечення для навчання та роботи бухгалтерів. Виграно конкурс Міністерства освіти і науки України на фінансування науково-дослідних робіт та розпочато виконання третьої держбюджетної теми з державним фінансуванням. Видано 3 навчальні посібники та 2 монографії. Захищено 1 кандидатську дисертацію. 

2010. Завідувача кафедри Філиппову С.В. введено до складу Академії економічних наук України в статусі академіка з обліку і аудиту, та до складу спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України. Видано 2 навчальні посібники та 2 монографії. Захищено 1 кандидатська дисертація. Вперше студентка кафедри стала переможницею Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Облік і аудит» та отримала Диплом ІІ ступеню та перемогу в номінації «За актуальність теми дослідження».

2011. Вже 2 наукові роботи студентів кафедри стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Облік і аудит» та отримали Диплом ІІ ступеню. За підсумками ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з спеціальності «Облік і аудит» наші студенти стали найкращими серед представників вузів Одеського регіону. Кваліфікаційна дипломна робота магістра кафедри вперше посіла призове ІІ місце на конкурсі магістерських дипломних робіт. Видано 2 монографії. Захищено 2 кандидатські дисертації. 

2012. Нам 10! Ще 4 викладачі кафедри отримали другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит». Здобутки наших студентів поповнив Диплом ІІІ ступеню Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Облік і аудит». Видано 1 навчальний посібник та 5 монографій. Почато реалізацію міжнародного академічного проекту Європейського союзу за програмою Темпус "Розбудова партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентністного підходу у Вірменії, Грузії та Україні". Започатковано навчання магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» на базі бакалаврського рівня освіти з обліку і аудиту. Акредитовано програми підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Облік і аудит» (з 2016 р – 071 «Облік і оподаткування»). Вперше в історії ОНПУ відкрито Спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій з економічних наук, яку очолила завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту Філиппова С.В. Відтепер наші аспіранти мають набагато більше можливостей захисту кандидатських дисертацій. І перша дисертація у новоствореній спецраді була захищена викладачем саме нашої кафедри. Святкування 10-річчя кафедри відзначилось не тільки професійними досягненнями, а й грандіозним гала-концертом її студентів та випускників у Палаці Культури Одеського національного політехнічного університету. 

2013. Нарешті кращий диплом в Одеському національному політехнічному університеті – І місце за результатами внутривузівського конкурсу дипломних робіт магістрів зайняла дипломна робота студентки нашої кафедри. Навчальний посібник кафедри «Фінансовий аналіз» зайняв ІІ місце в університеті за результатами конкурсу навчально-методичних видань професорсько-викладацького складу університету. Видано 1 навчальний посібник та 6 монографій. Викладачами кафедри захищено 2 кандидатські дисертації. 

2014. Кафедра успішно акредитувала програму підготовки магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» (з 2016 р. – 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»). Почато реалізацію другого міжнародного академічного проекту ЄС за програмою Темпус «Розвиток інтернаціоналізації у вищих навчальних закладах країн Східного партнерства шляхом культурної та структурної адаптації». Видано 2 навчальних посібники та 8 монографій. Захищено 3 кандидатські дисертації. 

2015. Виграно конкурс Міністерства освіти і науки України на фінансування науково-дослідних робіт та розпочато виконання четвертої держбюджетної фундаментальної та першої держбюджетної прикладної науково-дослідної теми кафедри з державним фінансуванням. Монографія кафедри зайняла ІІ місце в університеті за результатами конкурсу наукових видань викладачів. Видано 5 навчальних посібників та 7 монографій. Захищено 2 докторські та 4 кандидатські дисертації. 

2016. Вперше дипломні роботи випускників кафедри представлено на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з спеціальності «Облік і аудит», і відразу перемога – І місце (Диплом І ступеню) в конкурсі дипломів спеціалістів. Знову ми посіли І місце в нашому університеті за результатами конкурсу дипломних робіт магістрів. Два Дипломи ІІІ ступеню отримано на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «Облік і аудит». Монографія кафедри зайняла ІІ місце в університеті за результатами конкурсу наукових видань. Видано 1 підручник, 3 навчальні посібники та 2 монографії. Захищено 1 докторську та 2 кандидатські дисертації. На посаду завідувача кафедри за конкурсом обрано доктора економічних наук, доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту Волощук Лідію Олександрівну.

2017. Нам 15! Три дипломні роботи випускників кафедри здобули перемогу на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з спеціальності «Облік і аудит»: Дипломи ІІ та ІІІ ступеню у конкурсі бакалаврських та Диплом ІІІ ступеню у конкурсі магістерських робіт. Третій рік поспіль ми займаємо І місце в університеті за результатами конкурсу дипломних робіт магістрів. Вперше магістри програми «Управління фінансово-економічною безпекою» прийняли участь у конкурсі «Кращий інноваційний проект» Одеської міської ради та отримали призові місця – ІІ місце у номінації «Краща інноваційна ідея» та ІІІ місце у номінації «Успішний старт інноваційного проекту». Для студентів-першокурсників започатковано проект знайомства з провідними підприємствами та установами Одеського регіону – разом ми відвідали 5 виробничих підприємств, Державну податкову інспекцію та Фіскальну службу. Видано 1 монографію та 3 навчальні посібники, зокрема 2 – англійською мовою. Захищено 5 кандидатських дисертацій. Вперше в історії Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій університету науково-дослідний проект молодих вчених, під керівництвом доцента кафедри Башинської І.О., переміг в конкурсі Міністерства освіти і науки України та отримав фінансування – єдиний серед закладів вищої освіти Одеського регіону. 

2018. До 100-річчя Одеського національного політехнічного університету проведено вже ХІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України», до роботи якої залучились 125 учасників з 20 закладів вищої освіти України. Здобутки наших студентів поповнили: І місце у конкурсі дипломних робіт магістрів університету, Диплом І ступеню на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою», Диплом ІІІ ступеню на Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Управлінський облік», Диплом ІІ ступеню Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт магістрів з спеціальності «Облік і оподаткування», Диплом ІІІ ступеню Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт бакалаврів з спеціальності «Облік і оподаткування»! До постійних партнерів кафедри приєднались Всеукраїнські професійні громадські організації «Союз аудиторів України» та «Спілка податкових консультантів України» в Одеській області, Благодійний фонд «Caritas Odessa UGCC». 2 викладачі кафедри стали сертифікованими консультантами з податків і зборів Спілки податкових консультантів України і ще 7 поповнили ряди її членів. 6 викладачів кафедри залучились до реалізації проекту «Тривалий економічний підйом для миру», здійснюваного Благодійним фондом «Caritas Odessa UGCC», в якості бізнес-тренерів та бізнес-консультантів. Видано 1 підручник, 2 навчальних посібника та 3 монографії. Захищено 1 докторську та 2 кандидатські дисертації. Започатковано та здійснено перший набір на єдину в Україні освітню програму підготовки бакалаврів «Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі» за спеціальністю «Облік та оподаткування», реалізація якої ґрунтується на принципах дуальної освіти у тісному співробітництві з провідними учасниками ринку готельно-ресторанних послуг Одеського регіону . 

2019. Наше сьогодення = стійкий розвиток! Довгий шлях становлення та розвитку кафедри був нелегким, але зараз нам дійсно є чим пишатися! Ми – найкращі в Одеському регіоні!

Наукові роботи наших студентів посіли 1 та 2 місце в Україні на Всеукраїнському конкурсі з спеціальності «Облік та оподаткування» та 1 місце на Всеукраїнському конкурсі з спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»! Наші студенти зайняли 2 місце в Україні на Всеукраїнській олімпіаді з спеціальності «Облік і оподаткування», 3 місце на Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Управлінській облік», 4 місце на Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Фінанси» – найкраще представивши студентство Одеського регіону за спеціальністю «Облік і оподаткування»! Інноваційний стартап-проект наших студентів зайняв 2 місце на конкурсі SpringUp 2019, що проводиться Одеською міською радою за підтримки посольства держави Ізраїль в Україні. 

Підсумки вступної компанії останніх років засвідчують, що в межах спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ми займаємо 2 місце серед університетів Одеського регіону за популярністю серед абітурієнтів та кількістю місць державного замовлення. Підсумки ж участі наших студентів у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових та дипломних робіт за спеціальністю свідчать про наше беззаперечне лідерство в регіоні за якістю підготовки фахівців.

Зараз в структурі кафедри – 3 спеціалізовані лабораторії, Консультаційно-навчальний центр з питань підприємницької та інноваційної діяльності – Консультаційно-навчальний центр «Політех-Консалт», віртуальний бізнес-інкубатор «Інноватика».

Підготовку фахівців забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 2 доктори економічних та 1 доктор юридичних наук, 14 кандидатів економічних та 1 кандидат юридичних наук, 6 старших викладачів та 2 асистенти. Всі викладачі кафедри мають базову вищу освіту відповідно до спеціальностей підготовки та багаторічний досвід практичної професійної діяльності та консультування за фахом. Сьогодні серед викладачів кафедри: академік економічних наук України, заступник Голови експертної ради Міністерства освіти і науки України, Заслужений юрист України, Радник міського голови м. Одеса, Голова, заступник Голови та секретар спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій з економіки та управління підприємствами, сертифіковані члени Спілки податкових консультантів України, члени редколегій наукових фахових видань з економіки та управління, і майже всі ми – практикуючи бухгалтери, податківці, підприємці, бізнес-тренери, консультанти. Поєднання бухгалтерської та підприємницької бізнес-освіти надає конкурентні переваги та гарантоване працевлаштування нашим випускникам. 

Серед постійних партнерів кафедри та потенційних роботодавців наших випускників: 

 • провідні підприємства регіону в сфері виробництва та послуг: Публічне акціонерне товариство «Одеський кабельний завод «Одескабель», Публічне акціонерне товариство «Одесаобленерго», Публічне акціонерне товариство «Ексімнафтопродукт», Товариство з обмеженої відповідальністю «Первомайськдизельмаш», Товариство з обмеженої відповідальністю «С-інжиніринг», Товариство з обмеженої відповідальністю «Виноградна долина», Товариство з обмеженої відповідальністю «Інвестиційно-промислова група «Майстер», Управляюча компанія «Мережа готелей «Ribas Group»;
 • професійні спілки та організації, органи держуправління: Спілка аудиторів України, Спілка податкових консультантів України, Спілка юристів України, Інститут проблем ринку та екологічних наук Національної академії наук  України, Академія економічних наук України, Одеська міська рада, Одеський обласний та міський центри зайнятості, і не тільки…

Ми робимо все, щоб завжди бути в тренді та надавати нашим студентам найновітніші знання та найякісніші освітні послуги на засадах командного духу та сімейного взаєморозуміння.