Кафедра менеджмента внешнеэкономической и инновационной деятельности

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • спеціальність "073 Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент міжнародного бізнесу";
  • спеціальність "073 Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент туризму та гостинності".
 • Підготовка магістрів:
  • спеціальність "073 Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент міжнародного бізнесу";
  • спеціальність "073 Менеджмент", спеціалізація "Менеджмент туризму та гостинності".
 • Підготовка докторів філософії:
  • спеціальність "073 Менеджмент".
Наукові напрями кафедри
 • Дослідження проблем інтеграції економіки України в світове господарство.
 • Удосконалення міжнародних відносин організацій.
 • Інноваційно - інвестиційно політика України та перспективи її розвитку.
 • Консалтинг на внутрішньому і зовнішньому ринках.
 • Розробка систем стратегічного управління організацією.
 • Розробка методів антикризового управління.
 • Формування інвестиційних стратегій міжнародних відносин.
 • Обгрунтування ефективності зовнішньоекономічної діяльності організації.
 • Логістичне управління зовнішньоекономічною діяльністю організації.
 • Дослідження проблем інвестування в людський капітал тощо.