Кафедра металлорежущих станков, метрологии и сертификации

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • спеціальність "131 Прикладна механіка", спеціалізація "Комп'ютерне проектування та дизайн машин";
  • спеціальність "152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", спеціалізація "Метрологія та менеджмент якості";
  • спеціальність "152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", спеціалізація "Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи".
 • Підготовка магістрів:
  • спеціальність "131 Прикладна механіка", спеціалізація "Комп'ютерне проектування та дизайн машин";
  • спеціальність "152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", спеціалізація "Метрологія та менеджмент якості";
  • спеціальність "152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", спеціалізація "Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи".
 • Підготовка докторів філософії:
  • спеціальність "131 Прикладна механіка";
  • спеціальність "152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка".
Наукові напрями кафедри
 • Дослідження точності і надійності верстатних комплексів і їх метрологічне забезпечення.
 • Розробка методів підвищення ефективності вітроенергетичних комплексів.
 • Дослідження гідравлічних приводів машин.
 • Розробка методологічних засад та принципів оцінювання якості освітніх послуг.