Кафедра лингводидактики

Освітні напрями кафедри

Кафедра забезпечує мовну підготовку іноземних громадян для подальшого вступу у заклади вищої освіти України і навчання за чотирма профілями: інженерно-технічний, медико-біологічний, економічний, гуманітарний. 
Головною метою навчання іноземних слухачів є формування у студентів комунікативної та мовної компетенції, необхідної для навчання у закладах вищої освіти і перебування в країні навчання.

Наукові напрями кафедри
  • Українська та російська мови як об’єкт вивчення іноземними студентами в аспекті сучасної методики викладання та лінгводидактики.
  • Інноваційні технології в системі навчання іноземних громадян як ефективні засоби оптимізації навчального та адаптаційного процесу. 
  • Компетентністний підхід в довузівській підготовці іноземних громадян.