Кафедра компьютерных систем

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • спеціальність "123 Комп'ютерна інженерія", спеціалізація "Програмовані мобільні системи";
  • спеціальність "123 Комп'ютерна інженерія", спеціалізація "Спеціалізовані комп'ютерні системи".
 • Підготовка магістрів:
  • спеціальність "123 Комп'ютерна інженерія", спеціалізація "Програмовані мобільні системи";
  • спеціальність "123 Комп'ютерна інженерія", спеціалізація "Спеціалізовані комп'ютерні системи".
 • Підготовка докторів філософії:
  • спеціальність "123 Комп'ютерна інженерія", спеціалізація "Програмовані мобільні системи";
  • спеціальність "123 Комп'ютерна інженерія", спеціалізація "Спеціалізовані комп'ютерні системи".
Наукові напрями кафедри
 • Проектування апаратного та програмного забезпечення мобільних робототехнічних систем та комп'ютерних систем різноманітного спрямування з елементами адаптації та ре конфігурації.
 • Методи та засоби управління програмованими мобільними системами.
 • Мікропроцесорні системи збору та обробки інформації.
 • Обробка сигналів в спеціалізованих комп'ютерних системах.
 • Дистанційне навчання з використаннім віртуальної лабораторії.
 • Дослідження, реалізація та удосконалення спеціалізованих комп'ютерних та мобільних систем та їх компонентів.