Кафедра информационных технологий

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • спеціальність "126 Інформаційні системи і технології".
 • Підготовка магістрів:
  • спеціальність "126 Інформаційні системи і технології".
Наукові напрями кафедри
 • Комплексне проектування програмованих засобів цифрової обробки сигналів;
 • Платформи корпоративних інформаційних систем, розподілені інформаційно-аналітичні системи;
 • Інформаційно-технологічне забезпечення функціонально-топологічних структур розподілених систем за критеріями живучості;
 • Моделі підтримки прийняття рішень на основі апарату нечітких множин;
 • Математичне моделювання та оптимальне управління;
 • Проектування електронних вузлів комп'ютерної схемотехніки.