Кафедра германских языков и перевода

Освітні напрями кафедри
  • Підготовка бакалаврів:
    • спеціальність "035 Філологія", спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська";
    • спеціальність "035 Філологія", спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька".