Кафедра экономических систем и управления инновационным развитием

Образовательные направления кафедры
Научные направления кафедры

Інноваційний розвиток регіонів в умовах ринкової трансформації.

Удосконалення інноваційної діяльності підприємств.