Кафедра экономической кибернетики и информационных технологий

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • спеціальність "051 Економіка", спеціалізація "Економічна кібернетика";
  • спеціальність "051 Економіка", спеціалізація "Прикладна економіка".
  • спеціальність "051 Економіка", спеціалізація "Комп'ютерні та інформаційні технології в економічній діяльності".
 • Підготовка магістрів:
  •  спеціальність "051 Економіка", спеціалізація "Економічна кібернетика";
  • спеціальність "051 Економіка", спеціалізація "Економіка підприємства";
  • спеціальність "051 Економіка", спеціалізація "Прикладна економіка".
 • Підготовка докторів філософії:
  • спеціальність "051 Економіка", спеціалізація "Економічна кібернетика";
  • спеціальність "051 Економіка", спеціалізація "Прикладна економіка".
Наукові напрями кафедри
 • Математичні методи моделювання, прогнозування та оптимізації економічних систем.
 • Комп'ютерне моделювання економічних систем на різних рівнях управління.
 • Нечіткі експертні системи в економічних дослідженнях.
Детальніше про кафедру

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій була заснована в 1965 році, як кафедра автоматизації управління і планування виробництва (наказ № 582 від 30.10.65 «Створити з 01.11.65 кафедру автоматизації управління і планування виробництва»).

З 1965 року кафедра забезпечувала навчання за фахом 1738 "Механізована обробка економічної інформації". З тих пір первинна назва кафедри зазнавала змін кілька разів: через час кафедра мала назву «Інформаційні системи в менеджменті», а потім отримала і свою нинішню назву «Економічна кібернетика та інформаційні технології».

Розвиток на початку 60-х років ХХ століття автоматизованих систем управління в різних галузях народного господарства вимагало фахівців для їх створення та експлуатації. Тоді історія створення кафедри і бере свій початок в далекому 1964 році, коли з ініціативи економіста Діанова І.П. і математика Георгаліна Р.А., при підтримці ректора інституту Ямпільського С.М., були розроблені обґрунтування потреби у фахівцях механізованої обробки економічної інформації в управлінні, отримано дозвіл на заснування кафедри "Автоматизація управління і планування виробництва" і інженерно-економічного факультету. До складу кафедри входив підрозділ науково-дослідної частини інституту. Першим завідувачем кафедри "Автоматизація управління і планування виробництва" був доцент Діанов Іван Петрович.

Певний імпульс нових напрямків розвитку кафедри за період його функціонування забезпечувався також наступними завідувачами кафедри: д.е.н., проф. Продіусом І.П., д.е.н., проф. Португалом В.М., к.е.н, доц. Кубліковим В.К., к.т.н., доц. Малаховим Є.В., д.е.н., проф. Соколовською З.М.

Кафедра нарощувала потенціал і працювала над дуже перспективними напрямками вдосконалення і підвищення ефективності економіки підприємств республіки і регіонів на базі обчислювальної техніки та інформаційних технологій.

Постійний розвиток кафедри здійснювалося, і здійснюється досі, в напрямках вдосконалення системи, форм і методів підготовки фахівців, розробки методичного забезпечення навчального процесу.

Перший випуск (1969 р.) відзначить в червні 2019 року своє 50-річчя, перші дипломні проекти, перший розподіл, перші успіхи і характери. Один зі студентів першого випуску кафедри - Глущенко Олег Володимирович досі працює в нашому інституті.

Напрямки діяльності випускників дуже різноманітні. Про це свідчать ті ключові робочі місця, які займають випускники - це працівники банків, аудиторських фірм, податкових інспекцій, казначейств, рекламних агентств, великих фірм і акціонерних товариств науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів.

Велика група випускників успішно працює за кордоном - в Австралії, Канаді, Німеччині, США та інших країнах.

 

Перелік попередніх назв кафедри і їх абревіатури:

Автоматизація управління і планування виробництва (АУПВ).
Інформаційні системи в менеджменті (ІСМ).
Економічна кібернетика та інформаційні технології (ЕКІТ).