Кафедра електомеханической инженерии

Подробнее о кафедре

З початку заснування Одеського політехнічного інституту в 1918 р. в ньому існувала електротехнічна лабораторія. У складі інституту в 1936 р. була організована кафедра електрифікації промислових підприємств, яка в подальшому стала кафедрою електроприводу і автоматизації промислових установок, а з 1997 р. - кафедрою електромеханічних систем з комп'ютерним управлінням. Першим завідувачем кафедрою був проф. Мач Є.П.

У 1944 р. після визволення міста Одеси від окупантів почалося відродження інституту та кафедри під керівництвом доц. Герасимовський І.В. У 1953 році захистив дисертацію декан факультету доц. Параил В.А., який і очолив кафедру.

З початку 60-х років на кафедрі розвивалися наукові дослідження. Керівником наукового напрямку "Електроприводи змінного струму" став доц. Парал В.А. Інше науковий напрямок кафедри "Синтез систем електроприводів постійного струму" очолив доц. Коритін А.М. Саме вони були керівниками перших аспiрантiв кафедри. До 1987 року під керівництвом А.М. Коритін були захищені 18 кандидатських дисертацій. А.М. Коритін довгі роки працював проректором навчально-виховної роботи.

У 1962 році В.А. Пара стала проректором з навчальної роботи, з цього часу завідувачем кафедри став доцент Петров Л.П., який сформував науковий напрямок "Дослідження динаміки асинхронного електроприводу". Активна наукова діяльність Л.П. Петрова увінчалася в 1973 р. захистом докторської дисертації. Протягом багатьох років під керівництвом Л.П. Петрова захистили кандидатські дисертації 18 аспірантів.

З 1966 р. по 1973 р. кафедрою завідував доц. Герасімяк Р.П. Під його керівництвом розвинулося науковий напрямок "Асинхронний електропривод підйомно-транспортних механізмів ". Під керівництвом Р.П. Герасімяка захищені дві докторські дисертації, кандидатами наук стали 16 його аспірантів.

З 1973 р. по 1979 р. кафедру очолював доц. Радімов С.М. У цей період активна наукова діяльність кафедри увінчалася захистом докторської дисертації Коритін А.М. Наявність двох докторів наук, провідних учених у своїй галузі, дозволило відкрити в 1976 р. при кафедрі єдиний в Україні і один з шести в Радянському Союзі спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю "Електрообладнання". Наказом ВАК СРСР головою ради був призначений проф. Коритін А.М. Значна кількість відомих в даний момент в нашій країні фахівців-електромеханіків отримало наукові ступені в цій раді. Важливою подією в організації науково-дослідної роботи кафедри стало створення в 1975 р. галузевої науково-дослідної лабораторії Міністерства електротехнічної промисловості СРСР. Керівником лабораторії призначено проф. Петров Л.П.

З 1979 р. по 1995 р. кафедрою завідував доц. Шапар Н.К. У 80-ті роки кафедра поповнилася когортою молодих кандидатів наук. Досвідчені викладачі готувалися до захисту докторських дисертацій. У Московському енергетичному інституті в 1987 р. захистив докторську дисертацію доц. Герасімяк Р.П., а в 1988 р. - зав. кафедрою, доц. Шапар Н.К. У ці роки кафедра веде активну видавничу діяльність. Двома виданнями вийшов перший і єдиний на той час в СРСР підручник "Автоматизація типових технологічних процесів та установок" (Коритін А.М., Петров М.К., Радімов С.М., Шапар Н.К.).

Серед випускників кафедри радянської пори такі відомі фахівці, як Форшайт Ю.Д., колишній головний конструктор з електроприводу Уралмашзаводі; Кухта В.П., у минулому головний електрик Макіївського металургійного заводу; Андрієнко П.Д. працював директором НДІ "Перетворювач" (м. Запоріжжя); Лещев В.А. був заступником начальника Дунайського пароплавства; Шестака А.І., генеральний директор спільного бельгійсько-українського підприємства "Транс Сервіс".

У період 90-х років кафедру очолювали доц. Мазур А.С., (з 1996 по 1999 рр..) Та проф. Андрющенко О.А. (У 1995/96 рр.. І з 1999 р. по 2005 р.). Кафедра продовжувала розвиватися. Розроблялися нові курси, розвивалася лабораторна та комп'ютерна база. За період 1992 - 2000 рр.. кафедрою підготовлено 4 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України. У 1994 р. був організований спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 05.09.03 - Електротехнічні комплекси і системи. З 2001 р. по теперішній час в інституті електромеханіки та енергоменеджменту працює спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за двома спеціальностями: 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи і 05.09.01 - Електричні машини та апарати. Голова ради - директор інституту електромеханіки та енергоменеджменту проф. Андрющенко О.А.

У ХХІ сторіччі кафедра стрімко розвивається. Починаючи з 2000 р. захистили кандидатські дисертації викладачі кафедри: Мельникова Л.В., Бойко А.А., Шевченко С.Б., а доц. В.А. Водичев став доктором технічних наук і з 2005 р. - завідувачем кафедрою. У 2005 - 2006 рр.. на кафедрі видані навчальні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України: "Теорія автоматичного керування. Збірник завдань "(проф. Герасімяк Р.П.)" Теорія електропривода. Збірник завдань "(доц. Булгар В.В.).

Протягом 2004-2006 рр.. на кафедрі при підтримці відомої німецької електротехнічної фірми "Moeller" створена навчальна лабораторія електромеханічних і електронних систем автоматизації. У створенні лабораторії активну участь взяли проф. Андрющенко О.А., завідувач кафедрою проф. Водичев В.А., доц. Войтенко В.А. . У лабораторії значну кількість лабораторних стендів з сучасними зразками перетворювачів частоти і пристроїв плавного пуску асинхронних двигунів, інтелектуальними програмованими реле і програмованими контролерами різних типів. На базі лабораторії створено навчально-науковий центр для підвищення кваліфікації працівників промисловості і проектних організацій.

На кафедрі з 2006 р. відкрита спеціальність "Електропобутова техніка". Для навчання за цією спеціальністю за активної участі доц. Бушера В.В. і ст. викладача Калініна А.Г. створена нова лабораторія систем автоматизації виробничих і побутових приміщень та електропобутової техніки. На базі лабораторії створено навчально-науковий центр для підвищення кваліфікації працівників промисловості і проектних організацій.

Международные проекты, в которых кафедра принимает участие