Кафедра публичного управления и администрирования

Подробнее о кафедре

Кафедра створена 6 вересня 2013 року в структурі Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій.

Першим завідувачем кафедри став видатний вчений України, академік Національної Академії Наук України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор  Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної Академії Наук України Буркинський Борис Володимирович.

З 2019 року завідувач кафедри – Балан Олександр Сергійович доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, член-кореспондент Академії економічної кібернетики України.

Перший випуск магістрів кафедра здійснила в 2014 році. 

З 2013 по 2016 роки відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 14.05.2012 р. кафедра готувала фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.18100018 «Адміністративний менеджмент» галузі знань «Специфічні категорії».

З 2013 року кафедра здійснює плідну наукову співпрацю з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної Академії Наук України. Інститут входить до складу Відділення економіки Національної Академії Наук України, а також є структурною одиницею Південного Наукового Центру Національної Академії Наук та Міністерства освіти і науки України.