Кафедра административного менеджмента и проблем рынка

Освітні напрями кафедри
 • Підготовка бакалаврів:
  • спеціальність "281 Публічне управління та адміністрування".
 • Підготовка магістрів:
  •  спеціальність "281 Публічне управління та адміністрування". 
 • Підготовка докторів філософії: 
  • спеціальність "051 Економіка";
  • спеціальність "073 Менеджмент".
Наукові напрями кафедри
 • Удосконалення системи адміністрування проектів інфраструктури на рівні місцевого самоврядування;
 • Розвиток ринку транспортних послуг України;
 • Адміністрування інфраструктурних проектів в концепції «smart city».
Детальніше про кафедру

Кафедра створена 6 вересня 2013 року в структурі Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій.

Першим завідувачем кафедри став видатний вчений України, академік Національної Академії Наук України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор  Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної Академії Наук України Буркинський Борис Володимирович.

З 2019 року завідувач кафедри – Балан Олександр Сергійович доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, член-кореспондент Академії економічної кібернетики України.

Перший випуск магістрів кафедра здійснила в 2014 році. 

З 2013 по 2016 роки відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 14.05.2012 р. кафедра готувала фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.18100018 «Адміністративний менеджмент» галузі знань «Специфічні категорії».

З 2013 року кафедра здійснює плідну наукову співпрацю з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної Академії Наук України. Інститут входить до складу Відділення економіки Національної Академії Наук України, а також є структурною одиницею Південного Наукового Центру Національної Академії Наук та Міністерства освіти і науки України.