Кадровий менеджмент

Навчальна дисципліна загальної підготовки
Рік впровадження: 
2020.
Кількість кредитів ЄКТС: 
3.00.
Содержит расчетно-графическую работу
Форма контрою: 
Зачет.