Вы здесь

Нормативно-правовые акты университета

от 19 октября 2020 года № 381-в.
Про внесення тимчасових змін до організації освітнього процесу у осінньому семестрі 2020-2021 навчального року
от 22 июня 2020 года № 88-а.
Про організацію і виконання робіт на висоті в університеті
от 19 июня 2020 года № 415-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 22 травня 2020 року № 325-к «Про продовження дії карантину в університеті».
от 1 июня 2020 года № 202-в.
про організацію освітнього процесу в 2020/2021 н.р. для очної (денної) форми здобуття вищої освіти.
от 22 мая 2020 года № 325-к.
Про продовження дії карантину в університеті.
от 22 мая 2020 года № 74-a.
Про призначення відповідних осіб за випробувань переносних драбин та стрем'янок
от 22 мая 2020 года № 75-a.
Про затвердженя план-графіку проведення випробувань переносних драбин та стрем'янок
призначення керівників факультетів та навчально-наукових інститутів при заміщенні вакантних посад та укладання з ними контрактів в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 20 мая 2020 года № 34.
Форми документів
от 12 мая 2020 года № 4-к.
Про проведення екзаменаційної сесії у студентів 4 курсу з тривалістю аудиторного навчання 12 тижнів в 2019-2020 н.р.
от 7 мая 2020 года № 305-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
от 5 мая 2020 года № 3-к.
Про проведення захисту курсових робіт та курсових проектів в умовах карантину в весняному семестрі 2019-2020 н.р.
от 4 мая 2020 года № 180-в.
Про внесення змін до наказу №212-в від 13.05.2019 р. "Про організацію навчального процессу у 2019-2020 н.р."
от 23 апреля 2020 года № 291-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
от 23 апреля 2020 года № 2-к.
Про проведення екзаменаційної сесії у студентів 4 курсу з тривалістю аудиторного навчання 9 тижнів в 2019-2020 н.р.
от 31 марта 2020 года № 274-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
от 17 марта 2020 года № 146-в.
Про формування навчальних планів докторів філософії на 2020-2021 н.р.
Форми документів
для студентів та працівників щодо захисту себе та інших від зараження грипом чи COVID-19.
Утверждено: от 16 марта 2020 года.
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Утверждено: Наказ от 6 марта 2020 года № 20.
про кафедральні комісії з академічної доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 6 марта 2020 года № 17.
перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату.
Утверждено: Наказ от 6 марта 2020 года № 19.
про інститутську (факультетську) комісію з етики та управління конфліктами.
Утверждено: Наказ от 6 марта 2020 года № 16.
про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті.
Утверждено: Наказ от 6 марта 2020 года № 18.
щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 6 марта 2020 года № 22.
про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів.
Утверждено: Наказ от 6 марта 2020 года № 24.
з розроблення освітніх програм.
Утверждено: Наказ от 6 марта 2020 года № 23.
от 5 марта 2020 года № 107-в.
Про формування навчальних і робочих навчальних планів бакалаврів на 2020-2021 н.р
Форми документів
от 26 февраля 2020 года № 12.
Про затвердження та введення в дію Порядку проведення оглядів та випробувань переносних драбин та стрем'янок в ОНПУ
от 26 февраля 2020 года № 9.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 26.02.2020 (протокол № 5) про затвердження форм навчальних планів
Зразки та форми документів
про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.
Утверждено: Протокол Вченої ради от 26 февраля 2020 года № 5.
про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
Утверждено: от 3 февраля 2020 года.
от 17 января 2020 года № 37-в.
Про створення кафедральних комісій з академічної доброчесності та інститутських (факультетських) комісій з етики та управлінні конфліктами
от 23 декабря 2019 года № 75.
Про створення університетської комісії з етики та управління конфліктами.
от 23 декабря 2019 года № 77.
Про створення групи сприяння академічній доброчесності університету.
про постійно діючу університетську комісію з етики та управлінням конфліктами.
Утверждено: Наказ от 23 декабря 2019 года № 74.
про групу сприяння академічній доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 23 декабря 2019 года № 76.
от 18 декабря 2019 года № №630-в.
Про внесення змін до наказу № 212-в від 13.05.2019 р. "Про організацію навчального процесу у 2019-2020 н.р."
з діловодства за зверненнями громадян та порядку їх розгляду в Одеському національному політехнічному університеті
Утверждено: Наказ от 2 декабря 2019 года № 62.
Зразки документів
про порядок проведення внутрішнього службового розслідування у Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 2 декабря 2019 года № 63.
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Наказ от 31 октября 2019 года № 54.
про порядок реєстрації навчально-методичного забезпечення дисципліни для розміщення на web-сервері НТБ ОНПУ.
Утверждено: Наказ от 31 октября 2019 года № 53.
про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 31 октября 2019 года № 51.
подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в ОНПУ зі зразком заяви про випадки булінгу (цькування) та форм Журналу реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування) та Журналу реєстрації рішень комісії.
Утверждено: Наказ от 30 октября 2019 года № 49.
от 30 октября 2019 года № 508-в.
Про створення групи соціально-психологічної підтримки здобувачів освітнього процесу.
от 30 октября 2019 года № 509-в.
Про створення групи психологічно-педагогічного супроводу інклюзивного навчання.
щодо підготовки до акредитації освітніх програм Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Наказ от 29 октября 2019 года № 44.