Вы здесь

Нормативно-правовые акты

от 28 августа 2019 № 418-в.
Про заохочення працівників за високі досягнення в науковій діяльності.
от 22 августа 2019 № 252-а.
Про проведення перевірки стану готовності університету до нового навчального року 2019/2020.
Зразки документів
про порядок відшкодування студентами ОНПУ коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (нова редакція).
Утверждено: Наказ от 20 августа 2019 № 26.
Зразки документів
от 16 августа 2019 № 250-а.
Про встановлення строку відшкодування коштів у 2019 році.
про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 31 мая 2019 № 276-в.
Зразки документів
от 30 мая 2019 № 212-в.
Про організацію освітнього процесу у 2019/2020 н.р.
про академічну доброчесність Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Наказ от 18 января 2019 № 1.
про кафедру навчально-наукового інституту / факультету Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Наказ от 18 декабря 2018 № 72.
працівників Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Наказ от 30 августа 2018 № 49.
от 12 июня 2018 № 222-а.
Про створення комісії з проведення оцінки корупційних ризиків ОНПУ.
про комісію з оцінки корупційних ризиків в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 4 июня 2018 № 37.
для планування і обліку обсягу навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників ОНПУ.
Утверждено: Наказ от 6 апреля 2018 № 140-в.
щодо запобігання та виявлення корупції Одеського національного політехнічного університету на 2018-2020 роки.
Утверждено: Наказ от 7 февраля 2018 № 40-а.
от 6 февраля 2018 № 3-у.
Про запровадження обліку повідомлень працівників про наявність конфлікту інтересів та результатів їх розгляду
Одеського національного політехнічного університету на 2018-2020 роки.
Утверждено: Наказ от 31 января 2018 № 4.
з розроблення освітніх програм.
Утверждено: Наказ от 29 декабря 2017 № 66.
про порядок організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін.
Утверждено: Наказ от 14 декабря 2017 № 64.
про самостійну роботу студентів.
Утверждено: Наказ от 12 января 2017 № 2.
внутрішнього розпорядку Одеського національного політехнічного університету
Утверждено: Рішення загальних зборів Трудового колективу от 28 декабря 2010 № 1.