Вы здесь

Нормативно-правовые акты университета

з діловодства за зверненнями громадян та порядку їх розгляду в Одеському національному політехнічному університеті
Утверждено: Наказ от 2 декабря 2019 № 62.
Зразки документів
про порядок проведення внутрішнього службового розслідування у Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 2 декабря 2019 № 63.
про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Наказ от 31 октября 2019 № 54.
про порядок реєстрації навчально-методичного забезпечення дисципліни для розміщення на web-сервері НТБ ОНПУ.
Утверждено: Наказ от 31 октября 2019 № 53.
про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 31 октября 2019 № 51.
подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в ОНПУ зі зразком заяви про випадки булінгу (цькування) та форм Журналу реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування) та Журналу реєстрації рішень комісії.
Утверждено: Наказ от 30 октября 2019 № 49.
от 30 октября 2019 № 508-в.
Про створення групи соціально-психологічної підтримки здобувачів освітнього процесу.
от 30 октября 2019 № 509-в.
Про створення групи психологічно-педагогічного супроводу інклюзивного навчання.
щодо підготовки до акредитації освітніх програм Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Наказ от 29 октября 2019 № 44.
Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників.
Утверждено: Наказ от 11 октября 2019 № 39.
організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності.
Утверждено: Наказ от 11 октября 2019 № 40.
про заохочення працівників ОНПУ за високі досягнення в науковій діяльності, які підтверджені публікацією результатів у періодичних наукових виданнях, що включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS.
Утверждено: Наказ от 10 октября 2019 № 38.
Форма службової записки
от 9 октября 2019 № 296-а.
Про затвердження графіку перевірок стану охорони праці, БЖД в ОНПУ у 2019/2020 н.р.
про організацію освітнього процесу в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 3 октября 2019 № 34.
про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція).
Утверждено: Наказ от 3 октября 2019 № 37.
от 30 сентября 2019 № 457-в.
Про організацію навчального процесу для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 2019–2020 н.р.
про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 24 сентября 2019 № 32.
от 24 сентября 2019 № 277-a.
Про планове списання матеріальних цінностей.
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному політехнічному університеті в новій редакції.
Утверждено: Наказ от 24 сентября 2019 № 31.
із розрахунку навантаження здобувачів вищої освіти.
Утверждено: Протокол вченої ради от 24 сентября 2019 № 2.
от 9 сентября 2019 № 444-в.
Про склад науково-технічної ради Одеського національного політехнічного університету.
от 29 августа 2019 № 419-в.
Про затвердження груп забезпечення спеціальностей на 2019–2020 навчальний рік.
от 22 августа 2019 № 252-а.
Про проведення перевірки стану готовності університету до нового навчального року 2019/2020.
Форми документів
про порядок відшкодування студентами ОНПУ коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (нова редакція).
Утверждено: Наказ от 20 августа 2019 № 26.
Форми документів
от 16 августа 2019 № 250-а.
Про встановлення строку відшкодування коштів у 2019 році.
от 26 июня 2019 № 24.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 25 червня 2019 року про встановлення на 2019/2020 навчальний рік ліміту студентів, які отримують академічну стипендію.
про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 31 мая 2019 № 276-в.
Зразки та форми документів
от 30 мая 2019 № 212-в.
Про організацію освітнього процесу у 2019/2020 н.р.
про академічну доброчесність Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Наказ от 18 января 2019 № 1.
про кафедру навчально-наукового інституту / факультету Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Наказ от 18 декабря 2018 № 72.
про організацію науково-дослідної роботи студентів в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 19 октября 2018 № 61.
працівників Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Наказ от 30 августа 2018 № 49.
от 12 июня 2018 № 222-а.
Про створення комісії з проведення оцінки корупційних ризиків ОНПУ.
про комісію з оцінки корупційних ризиків в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 4 июня 2018 № 37.
для планування і обліку обсягу навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників ОНПУ.
Утверждено: Наказ от 6 апреля 2018 № 140-в.
супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час перебування на території (в приміщеннях) Одеського національного політехнічного університету
Утверждено: Наказ от 30 марта 2018 № 29.
щодо запобігання та виявлення корупції Одеського національного політехнічного університету на 2018-2020 роки.
Утверждено: Наказ от 7 февраля 2018 № 40-а.
от 6 февраля 2018 № 3-у.
Про запровадження обліку повідомлень працівників про наявність конфлікту інтересів та результатів їх розгляду
Одеського національного політехнічного університету на 2018-2020 роки.
Утверждено: Наказ от 31 января 2018 № 4.
з розроблення освітніх програм.
Утверждено: Наказ от 29 декабря 2017 № 66.
про порядок організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін.
Утверждено: Наказ от 14 декабря 2017 № 64.
про організацію навчального процесу за навчальним планом підготовчого факультету в Інституті підготовки іноземних громадян ОНПУ
Утверждено: Наказ от 3 февраля 2017 № 7.
Форми документів
про самостійну роботу студентів.
Утверждено: Наказ от 12 января 2017 № 2.
про центр із забезпечення якості вищої освіти.
Утверждено: от 27 декабря 2016.