Вы здесь

Вакансии

Вакантні посади науково-педагогічних працівників

Завідувача кафедри

 • англійської мови та перекладу;
 • електромеханічної інженерії;
 • польської мови.

Професорсько-викладацького складу кафедр

 • автомобільного транспорту:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • вищої математики та моделювання систем:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,3;
  • старшого викладача – 0,9;
  • старшого викладача – 0,9;
  • старшого викладача – 0,9;
  • старшого викладача – 0,5;
  • асистента – 1,0;
 • динаміки,міцності машин та опору матеріалів:
  • доцента – 1,0;
 • машинознавства та деталей машин:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,8;
  • доцента – 0,8;
  • доцента – 0,5;
 • нафтогазового та хімічного машинобудування:
  • доцента – 1,0;
 • інформаційних технологій проектування в машинобудуванні:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,75;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 0,5;
  • старшого викладача – 0,5;
  • асистента – 1,0;
  • асистента – 1,0;
 • металорізальних верстатів, метрології та сертифікації:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0; 
 • матеріалознавства та технології матеріалів:
  • професора – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • асистента – 0,25;
 • технології машинобудування:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,5;
  • доцента – 0,25;
  • доцента – 0,25;
 • технології та управління ливарними процесами:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0; 
 • органічних та фармацевтичних технологій:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,2;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 0,3;
  • асистента – 1,0;
 • технології неорганічних речовин і екології:
  • доцента – 0,75;
  • доцента – 0,75;
  • старшого викладача – 1,0;
 • теоретичних основ хімії:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,75;
  • доцента – 0,75;
  • старшого викладача – 0,5;
 • електричних машин:
  • професора – 0,25;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,5; 
 • електромеханічної інженерії:
  • професора – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,5;
  • доцента – 0,25;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 0,75;
  • старшого викладача – 0,75;
  • старшого викладача – 0,5;
  • старшого викладача – 0,25;
  • старшого викладача – 0,25;
 • електропостачання та енергетичного менеджменту:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,75;
  • доцента – 0,75;
  • асистента – 0,75;
 • атомних електростанцій:
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • комп'ютерних технологій автоматизації:
  • професора – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • теоретичної та експериментальної ядерної фізики:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • теплових електростанцій та енергозберігаючих технологій:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,5;
  • старшого викладача – 1,0;
 • електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій:
  • доцента – 1;
  • старшого викладача – 0,6;
  • старшого викладача – 0,25;
 • інформатики та управління захистом інформаційних систем:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • асистента – 1,0;
  • асистента – 0,5;
 • інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях:
  • професора – 0,5;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
 • радіотехнічних пристроїв:
  • доцента – 1,0;
  • доцента –1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 0,5;
 • радіоелектронних та телекомунікаційних систем:
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 0,5;
 • інформаційних систем:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,75
  • доцента – 0,5;
  • доцента – 0,5;
  • доцента – 0,5;
  • доцента – 0,5;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • асистента – 0,5;
 • інформаційних технологій:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • комп’ютеризованих систем управління:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж:
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • комп’ютерних систем:
  • професора – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • прикладної математики та інформаційних технологій:
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • проектного навчання в ІТ:
  • професор – 0,5;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,5;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 0,5;
  • асистента – 0,5;
 • системного програмного забезпечення:
  • професора – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,5;
  • асистента – 1,0;
  • асистента – 0,25;
 • фізики:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,5;
  • доцента – 0,5;
  • доцента – 0,5;
  • доцента – 0,5;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 0,5;
  • асистента – 1,0;
 • загальної та медичної фізики:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,5;
  • старшого викладача – 0,75;
  • старшого викладача – 0,25;
 • управління системами безпеки життєдіяльності:
  • професора – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • фізичного виховання та спорту:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 0,9;
  • старшого викладача – 0,85;
  • старшого викладача – 0,75;
  • асистента – 1,0;
 • адміністративного менеджменту та проблем ринку:
  • професора – 1,0;
  • професора – 1,0;
  • професора – 1,0;
  • професора – 0, 5;
  • доцента – 1,0; 
 • економіки підприємств:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,75;
  • доцента – 0,5;
  • доцента – 0,5;
  • старшого викладача – 0,75;
  • старшого викладача – 0,5;
  • старшого викладача – 0,5;
 • економічної кібернетики та інформаційних технологій:
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • асистента – 0,5;
 • економічних систем і управління інноваційним розвитком:
  • доцента – 0,5;
  • доцента – 0,2;
  • старшого викладача – 0,5;
  • старшого викладача – 0,3;
 • маркетингу:
  • доцента – 1,0;
  • асистента – 0,75;
  • асистента – 0,25;
  • асистента – 0,25;
 • менеджменту:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,75;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності:
  • професора – 1,0;
  • професора – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,25;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 0,75;
  • асистента – 1,0;
 • обліку, аналізу та аудиту:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента  – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,75;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 0,75;
  • старшого викладача – 0,5;
  • старшого викладача – 0,25;
  • асистента – 0,25;
 • підприємництва і торгівлі:
  • професора – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • інформаційної діяльності та медіа-комунікацій:
  • професора – 1,0;
  • професора – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 0,5;
 • історії та етнографії України:
  • старшого викладача – 1,0;
 • культурології мистецтвознавства та філософії культури:
  • професора – 0,25;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 0,75;
 • міжнародних відносин та права:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,25;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • політології:
  • старшого викладача – 0,5;
  • старшого викладача – 0,4;
 • психології та соціальної роботи:
  • професора – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • філософії та методології науки:
  • професора – 1,0;
 • англійської філології та перекладу:
  • доцента – 0,5;
  • доцента – 0,25;
  • старшого викладача – 1,0;
  • асистента – 0,5;
 • германських мов та перекладу:
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 0,85;
  • старшого викладача – 0,7;
  • старшого викладача – 0,5;
  • асистента – 0,7;
  • асистента – 0,5;
 • іноземних мов:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 0,75;
  • доцента – 0,75;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 0,5;
  • старшого викладача – 0,5;
  • старшого викладача – 0,5;
  • старшого викладача – 0,25;
  • старшого викладача – 0,25;
  • старшого викладача – 0,25;
  • асистента – 0,25;
 • підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання:
  • доцента – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
  • старшого викладача – 1,0;
 • іспанської мови та спеціального перекладу:
  • старшого викладача – 0,7;
  • асистента – 0,45;
 • польської мови:
  • доцента – 1,0;
  • доцента – 1,0;
  • асистента – 0,5;
 • теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики:
  • доцента – 0,7;
  • доцента – 0,7;
  • доцента – 0,7;
  • старшого викладача – 0,7;
  • старшого викладача – 0,7;
 • військової підготовки:
  • старшого викладача – 1,0;
  • викладача – 1,0;
  • викладача – 1,0;
  • викладача – 1,0;
  • викладача – 0,5.

 У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, а також мають стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі (для завідувача кафедри не менше ніж п’ять років, науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
–    заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора ОНПУ;
–    резюме;
–    список наукових праць, завірений власним підписом; 
–    копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
–    засвідчені згідно з вимогами законодавства України копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступень, вчене звання (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
–    звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
–    копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не пізніше 12 місяців на дату подання документів для участі у конкурсному відборі).
Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.
Заяви претендентів подаються до 19.10.2019 р.:
–    на посаду завідувача кафедри, професора – до конкурсної комісії університету (м. Одеса-44, пр. Шевченка, 1, адмінкорпус, ауд. 203, тел. 705-85-04);
–    на посаду доцента, старшого викладача, викладача, асистента – до конкурсних комісій інститутів, факультетів.