Вы здесь

Проекты нормативно-правовых актов университета

Перейти к действующим нормативно-правовым актам

 

На этой странице публикуются проекты внутренних нормативно-правовых актов университета с целью их общественного обсуждения.

По каждому нормативно-правовому акту, находящемуся на стадии обсуждения, можно высказать свои предложения и замечания, которые будут направлены разработчикам документа.

Для того, чтобы направить свои предложения или замечания разработчикам нормативно-правового акта, Вам необходимо воспользоваться формой обратной связи:

Проекти нормативно-правових актів, що знаходяться на стадії обговорення

щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Одеському національному політехнічному університеті.
від 25 февраля 2020.
освітньо-професійної програми підготовки магістрів «Публічне управління та адміністрування».
від 25 февраля 2020.
про постійно діючу університетську комісію з етики та управлінням конфліктами
від 14 февраля 2020.
про групу сприяння академічній доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті
від 14 февраля 2020.
про інститутську (факультетську) комісію з етики та управлінням конфліктами
від 30 января 2020.
щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Одеському національному політехнічному університеті.
від 2 января 2020.
про кафедральні комісії з академічної доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті.
від 2 января 2020.
перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату
від 2 января 2020.
про робочу програму навчальної дисципліни.
Проект від 21 октября 2019 № 2-21/10.
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Проект від 21 октября 2019 № 3-21/10.
щодо організації та проведення реферативних, розрахунково-графічних, курсових робіт та курсових проектів.
Проект від 21 октября 2019 № 5-21/10.
освітньо-професійної програми підготовки магістрів «Публічне управління та адміністрування».
від 2 февраля 2017.