Вы здесь

Комиссия по оценке коррупционных рисков

Комісія з оцінки корупційних ризиків Одеського національного політехнічного університету є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, який утворюється для проведення оцінки корупційних ризиків у Одеському національному політехнічному університеті (далі – Університет).

Основними завданнями Комісії є:

  • проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету;
  • розроблення за результатами проведеної оцінки пропозицій щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Університету.

Комісія, відповідно до покладених на неї завдань:

  • здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету та подає відповідний план на затвердження голові Комісії; за необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;
  • проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Університету з метою виявлення ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінської діяльності Університету;
  • організовує шляхом використання різних джерел отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;
  • здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;
  • здійснює у встановленому порядку оцінку корупційних ризиків;
  • готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Університету та пропозицій щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків;
  • розробляє на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків пропозицій до проекту антикорупційної програми Університету.

Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків

Персональний склад Комісії з оцінки корупційних ризиків (наказ про створення)

 

Робота комісії з оцінки корупційних ризиків

Робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Одеського національного політехнічного університету.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в Одеському національному політехнічному університеті;

Додаток 1. Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику;

Додаток 2. Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення, чи правопорушення пов’язаного з корупцією;

Додаток 3. Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем;

Додаток 4. Пріоритетність корупційних ризиків;

Додаток 5. Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення в діяльності ОНПУ.

Протоколи засідань Комісії з оцінки корупційних ризиків