Ви є тут

Взаємодія зі стейкхолдерами

Стейкхолдери

Стейкхолдери університету – заінтересовані сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у освітньої діяльності університету, тобто певною мірою залежать від неї або можуть на її впливати.

Зокрема, до стейкхолдерів університету належать: роботодавці; здобувачі вищої освіти (студенти, аспіранти, докторанти), майбутні вступники та їх батьки; науково-педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал університету; тощо.

 

Розробка, перегляд та оновлення освітніх програм

Одеський національний політехнічний університет постійно здійснює перегляд та оновлення освітніх програм.

В рамках цього процесу запрошуємо стейкхолдерів (заінтересовані сторони) висловлювати свої пропозиції та зауваження щодо чинних освітніх програм та тих, що розроблюються.

 

Розробка, перегляд та оновлення нормативно-правових актів університету

Одеський національний політехнічний університет постійно здійснює перегляд та оновлення документів (нормативно-правових актів університету), якими регулюються права та обов’язки учасників освітнього процесу, з метою підтримки їх відповідності чинному законодавству.

В рамках цього процесу запрошуємо стейкхолдерів (заінтересовані сторони) висловлювати свої пропозиції та зауваження щодо чинних документів (нормативно-правових актів університету), якими регулюються права та обов’язки учасників освітнього процесу, та тих, що розроблюються.

 

Зворотній зв’язок

Задля того, щоб надіслати свої пропозиції або зауваження щодо освітніх програм або нормативно-правових актів університету, Вам необхідно скористатися формою зворотного зв’язку: