Ви є тут

Проекти нормативно-правових актів університету

Перейти до діючих нормативно-правових актів

 

На цій сторінці оприлюднюються проекти внутрішніх нормативно-правових актів університету з метою їх громадського обговорення.

До кожного нормативно-правового акту, що знаходиться на стадії обговорення, можна висловити свої пропозиції та зауваження, які будуть спрямовані розробникам документу.

Задля того, щоб надіслати свої пропозиції або зауваження розробникам нормативно-правового акту, Вам необхідно скористатися формою зворотного зв’язку:

Проекти нормативно-правових актів, що знаходяться на стадії обговорення

11 червня 2021 року.

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Зауваження та пропозиції приймаються до 30 червня 2021 року на e-mail: ntsad@opu.ua
1 червня 2021 року.

Положення про Центр із забезпечення якості вищої освіти Державного Університету «Одеська політехніка»

Зауваження та пропозиції приймаються до 11 червня 2021 року на e-mail: czyavo@opu.ua
28 травня 2021 року.

Положення про гаранта освітньої програми.

Зауваження та пропозиції приймаються до 11 червня 2021 року на e-mail: czyavo@opu.ua
28 травня 2021 року.

Концепції, політики та системи внутрішнього забезпечення якості в Державному університеті "Одеська політехніка"

Зауваження та пропозиції приймаються до 11 червня 2021 року на e-mail: czyavo@opu.ua
28 травня 2021 року.

Положення про Раду з якості освітньої діяльності в Державному університеті «Одеська політехніка»

Зауваження та пропозиції приймаються до 11 червня 2021 року на e-mail: czyavo@opu.ua
28 травня 2021 року.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Державному університеті «Одеська Політехніка»

Зауваження та пропозиції приймаються до 11 червня 2021 року на e-mail: czyavo@opu.ua
1 грудня 2020 року.

видання наказів про затвердження складу груп забезпечення.

6 січня 2020 року.

про робочу програму навчальної дисципліни.

18 жовтня 2019 року.

щодо організації та проведення реферативних, розрахунково-графічних, курсових робіт та курсових проектів.

Архів проектів нормативно-правових актів, що знаходилися на стадії обговорення

21 квітня 2021 року.

Антикорупційної програми Державного університету «Одеська політехніка» на 2021-2023 роки

20 січня 2020 року.

про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

6 січня 2020 року.

про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів.