Ви є тут

Сертифікати про акредитацію

Сертифікат про акредитацію університету

IV (найвищий) рівень акредитації

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27 червня 2013 року, протокол № 105 (наказ МОН України від 01.07.2013 № 2494-л), університет визнано акредитованим за статусом закладу вищої освіти IV (четвертого) рівня.

 

 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Сертифікати про акредитацію підготовки на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Сертифікати про акредитацію підготовки на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Культурологія
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "034 Культурологія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2021
Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "034 Культурологія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2021
Електронно-обчислювальна техніка
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "171 Електроніка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2026
Інформаційна діяльність
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2026
Інформаційна діяльність
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2026
Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "071 Облік і оподаткування".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп’ютерні науки та інформаційна безпека
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Соціальна інженерія
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "125 Кібербезпека".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2029
Публічне управління та адміністрування
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "281 Публічне управління та адміністрування".
Строк дії сертифіката: 3 березня 2025
Кібербезпека
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "125 Кібербезпека".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2029
Технології фармацевтичних препаратів
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "226 Фармація, промислова фармація".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Технології фармацевтичних препаратів
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "226 Фармація, промислова фармація".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2027
Електричні машини та електричний транспорт
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Електричні машини та електричний транспорт
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Електропостачання та енергетичний менеджмент
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Електропостачання та енергетичний менеджмент
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Енергетичні комплекси та системи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Інженерія розумних електротехнічних систем
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Інформаційні технології проектування
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Комп'ютерні науки
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Комп'ютерні науки
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Програмне забезпечення систем захисту інформації
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Управління ІТ-проектами
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Інформаційні системи та технології
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "126 Інформаційні системи та технології".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Матеріалознавство та інженерія поверхні
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "132 Матеріалознавство".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Матеріалознавство та інженерія поверхні
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "132 Матеріалознавство".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Метрологія та менеджмент якості
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2024
Автомобілі та автомобільне господарство
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "274 Автомобільний транспорт".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Автомобільний транспорт
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "274 Автомобільний транспорт".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Атомна енергетика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Атомна енергетика".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Атомна енергетика
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Атомна енергетика".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Атомна енергетика".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Атомна енергетика".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Атомна енергетика".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "143 Атомна енергетика".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Економіка підприємства
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Економіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Економіка підприємства
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "051 Економіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Економіка підприємства
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Економіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Економічна кібернетика
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "051 Економіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Економічна кібернетика
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Економіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Економічна кібернетика
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Економіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп'ютерні та інформаційні технології в економічній діяльності
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Економіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Прикладна економіка
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "051 Економіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Прикладна економіка
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "051 Економіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Облік і оподаткування
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "071 Облік і оподаткування".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Облік і оподаткування
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "071 Облік і оподаткування".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Бізнес-адміністрування
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Бізнес-адміністрування
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Бізнес-адміністрування
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Менеджмент міжнародного бізнесу
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Менеджмент міжнародного бізнесу
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Менеджмент міжнародного бізнесу
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Менеджмент організацій і адміністрування
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Менеджмент організацій і адміністрування
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Менеджмент організацій і адміністрування
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Менеджмент туризму та гостинності
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Менеджмент туризму та гостинності
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Управління фінансово-економічною безпекою
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Управління фінансово-економічною безпекою
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Маркетинг
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "075 Маркетинг".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Маркетинг
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "075 Маркетинг".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Економіко-правове забезпечення підприємництва
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Торговельне підприємництво
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Екологічна безпека
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "101 Екологія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Екологічна безпека
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "101 Екологія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Інженерія програмного забезпечення
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "121 Інженерія програмного забезпечення".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Інженерія програмного забезпечення
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "121 Інженерія програмного забезпечення".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Інтелектуальний аналіз даних
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Інформаційні технології глобальних та локальних ком'ютерних мереж
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп'ютерні науки
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп’ютерний дизайн
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Програмне забезпечення вбудованих та мобільних систем
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп’ютерні системи та мережі
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Комп’ютерна інженерія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп’ютерні системи та мережі
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Комп’ютерна інженерія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Програмовані мобільні системи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Комп’ютерна інженерія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Спеціалізовані комп’ютерні системи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Комп’ютерна інженерія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Спеціалізовані комп’ютерні системи
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "123 Комп’ютерна інженерія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Динаміка, міцність машин та транспортних засобів
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Динаміка, міцність машин та транспортних засобів
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Інженерія логістичних систем
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Інженерія логістичних систем
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп’ютерне проектування та дизайн машин
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп’ютерне проектування та дизайн машин
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Мехатроніка та промислові роботи
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Мехатроніка та промислові роботи
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Технології машинобудування та програмування обладнання
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Технології машинобудування та програмування обладнання
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Теплові електричні станції та інноваційні енергетичні технології
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "144 Теплоенергетика".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "144 Теплоенергетика".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Інтелектуальні комп’ютерні системи управління
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Інтелектуальні комп’ютерні системи управління
Магістр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва в енергетиці
Магістр ▪ Освітньо-наукова програма.
Спеціальність "151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Публічне управління та адміністрування
Бакалавр ▪ Освітньо-професійна програма.
Спеціальність "281 Публічне управління та адміністрування".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023