Ви є тут

Сертифікати про акредитацію

Сертифікат про акредитацію університету

IV (найвищий) рівень акредитації

Одеський національний політехнічний університет, відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27 червня 2013 року, протокол № 105 (наказ МОН України від 01.07.2013 № 2494-л), визнано акредитованим за статусом закладу вищої освіти IV (четвертого) рівня.

 

 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Сертифікати про акредитацію підготовки на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Сертифікати про акредитацію підготовки на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Фармація
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів на базі повної загальної середньої освіти.
Спеціальність "226 Фармація, промислова фармація".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2027
Облік та контроль в готельно-ресторанному бізнесі
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "071 Облік і оподаткування".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп’ютерні науки та інформаційна безпека
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Соціальна інженерія
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "125 Кібербезпека".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2029
Кібербезпека
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "125 Кібербезпека".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2029
Технології фармацевтичних препаратів
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "226 Фармація, промислова фармація".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2027
Соціальна робота
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "231 Соціальна робота".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2020
Інформаційна діяльність
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2021
Культурологія
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "034 Культурологія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2021
Електричні машини та електричний транспорт
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Електропостачання та енергетичний менеджмент
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Енергетичні комплекси та системи
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Інженерія розумних електротехнічних систем
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2025
Електронно-обчислювальна техніка
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "171 Електроніка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2020
Автомобільний транспорт
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "274 Автомобільний транспорт".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Атомна енергетика
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "143 Атомна енергетика".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "143 Атомна енергетика".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Економіка підприємства
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "051 Економіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Економічна кібернетика
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "051 Економіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп'ютерні та інформаційні технології в економічній діяльності
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "051 Економіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Облік і оподаткування
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "071 Облік і оподаткування".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Бізнес-адміністрування
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Менеджмент міжнародного бізнесу
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Менеджмент організацій і адміністрування
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Менеджмент туризму та гостинності
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "073 Менеджмент".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Маркетинг
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "075 Маркетинг".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Економіко-правове забезпечення підприємництва
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Торговельне підприємництво
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Інженерія програмного забезпечення
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "121 Інженерія програмного забезпечення".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Інтелектуальний аналіз даних
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп'ютерні науки
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп’ютерний дизайн
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "122 Комп’ютерні науки".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп’ютерні системи та мережі
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "123 Комп’ютерна інженерія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Програмовані мобільні системи
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "123 Комп’ютерна інженерія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Спеціалізовані комп’ютерні системи
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "123 Комп’ютерна інженерія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Динаміка, міцність машин та транспортних засобів
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Інженерія логістичних систем
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Комп’ютерне проектування та дизайн машин
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Мехатроніка та промислові роботи
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Технологія машинобудування та програмування обладнання
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "131 Прикладна механіка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Інтелектуальні комп’ютерні системи управління
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Публічне управління та адміністрування
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "281 Публічне управління та адміністрування".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2023
Автоспортивний інжиніринг
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "133 Галузеве машинобудування".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "133 Галузеве машинобудування".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Художнє та ювелірне литво
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "136 Металургія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "144 Теплоенергетика".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "144 Теплоенергетика".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Метрологія та менеджмент якості
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Комп’ютерна хімія та молекулярне моделювання
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "161 Хімічні технології та інженерія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Хімічні технології неорганічних речовин
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "161 Хімічні технології та інженерія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Хімічні технології органічних речовин
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "161 Хімічні технології та інженерія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Біомедична інженерія
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "163 Біомедична інженерія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Радіоелектронні та телекомунікаційні системи
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "172 Телекомунікації та радіотехніка".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Математичне забезпечення комп’ютерних систем
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "113 Прикладна математика".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Дозиметрія і радіаційна безпека
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "104 Фізика та астрономія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Фізика ядра та фізика високих енергій
Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів.
Спеціальність "104 Фізика та астрономія".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2022
Інформаційна діяльність
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів.
Спеціальність "029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".
Строк дії сертифіката: 1 липня 2021